วิสัยทัศน์ : เป็นโรงพยาบาลที่มีคุณภาพ  เจ้าหน้าที่ เก่ง ดี มีความสุข  และประชาชนพึงพอใจ 

ผู้บริหาร

เชื่อมโยงลิงค์อื่นๆ

เชื่อมโยงหน่วยงาน

สถิติการใช้งาน

เข้าใช้จาก IP : 34.201.18.139
Online อยู่ : 1
วันนี้ 4
เมื่อวานนี้ 24
เดือนนี้ 670
ปีนี้ 5,690
รวมทั้งหมด 5,690
Record: 142 (09.04.2020)
( Counter 29-10-2020 )

จัดชื้อจัดจ้าง

ลำดับที่ รายการ รายละเอียด ผู้โพส วันที่อัพเดท View
1 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน มิถุนายน 2561 Super administrator 08 ส.ค. 61 401
2 แบบสรุปผลจัดซื้อจัดจ้างเดือน กรกฎาคม สิงหาคม กันยายน ตุลาคม ปี 2561 Super administrator 03 ธ.ค. 61 304
3 ประกาศเผยแพร่แบบสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤษจิกายน 2561 Super administrator 26 ธ.ค. 61 238
4 สรุปผลการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561 ธรรมเม เฉยกลาง พัสดุ 21 มิ.ย. 62 251
5 แผนการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน Super administrator 15 ม.ค. 62 221
6 แผนการจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ธรรมเม เฉยกลาง พัสดุ 15 ม.ค. 62 184
7 แผนการจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ธรรมเม เฉยกลาง พัสดุ 15 ม.ค. 62 184
8 แผนการจัดซื้อวัสดุไฟฟ้า ธรรมเม เฉยกลาง พัสดุ 15 ม.ค. 62 183
9 แผนการจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง ธรรมเม เฉยกลาง พัสดุ 15 ม.ค. 62 182
10 แผนการจัดซื้อวัสดุบริโภค ธรรมเม เฉยกลาง พัสดุ 15 ม.ค. 62 199
11 แผนการจัดซื้อวัสดุยานพาหนะ ธรรมเม เฉยกลาง พัสดุ 15 ม.ค. 62 192
12 แผนการจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิง ธรรมเม เฉยกลาง พัสดุ 15 ม.ค. 62 198
13 แผนการจัดซื้อวัสดุแต่งกาย ธรรมเม เฉยกลาง พัสดุ 15 ม.ค. 62 184
14 แผนการจัดซื้อวัสดุอื่นๆ ธรรมเม เฉยกลาง พัสดุ 15 ม.ค. 62 216
15 แผนการจัดซื้อวัสดุวัสดุทันตกรรม ธรรมเม เฉยกลาง พัสดุ 15 ม.ค. 62 216
16 แผนจัดซื้อเวชภัณยาประเภททันตกรรม ธรรมเม เฉยกลาง พัสดุ 15 ม.ค. 62 202
17 แผนการจัดซื้อวัสดุเวชภัณฑ์มิใช่ยา ประเภทวัสดุเภสัชกรรม ธรรมเม เฉยกลาง พัสดุ 15 ม.ค. 62 225
18 แผนการจัดซื้อวัสดุเวชภัณฑ์ยา ธรรมเม เฉยกลาง พัสดุ 15 ม.ค. 62 209
19 แผนจ้างเหมาบริการประเภททันตกรรม ธรรมเม เฉยกลาง พัสดุ 15 ม.ค. 62 262
20 แสดงเจตนารมฌ์สุจริต ธรรมเม เฉยกลาง พัสดุ 26 ก.พ. 62 256
21 สรุปการจัดซื้อจัดจ้างในรอบธันวาคม 2561 ธรรมเม เฉยกลาง พัสดุ 26 ก.พ. 62 232
22 ประกาศประกวดราคาซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ธรรมเม เฉยกลาง พัสดุ 05 มี.ค. 62 264
23 สรุปการจัดซื้อจัดจ้างในรอบมกราคม 2562 ธรรมเม เฉยกลาง พัสดุ 05 มี.ค. 62 250
24 สรุปการจัดซื้อจัดจ้างในรอบกุมภาพันธ์ 2562 ธรรมเม เฉยกลาง พัสดุ 05 มี.ค. 62 305
25 ประกาศคณะกรรมการความร่วมมือป้องกันการทุจริตพร้อมกรอบแนวทางเพื่อส่งเสริมความโปร่งใส ธรรมเม เฉยกลาง พัสดุ 09 ธ.ค. 62 311
26 ประกาศแนวทางปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง ธรรมเม เฉยกลาง พัสดุ 06 มี.ค. 62 320
27 ประกาศมาตรการป้องกันการรับสินบนในการจัดซื้อจัดจ้าง ธรรมเม เฉยกลาง พัสดุ 06 มี.ค. 62 288
28 สรุปการจัดซื้อจัดจ้างในรอบ มีนาคม 2562 ธรรมเม เฉยกลาง พัสดุ 17 มิ.ย. 62 179
29 สรุปการจัดซื้อจัดจ้างในรอบ เมษายน 2562 ธรรมเม เฉยกลาง พัสดุ 17 มิ.ย. 62 210
30 สรุปการจัดซื้อจัดจ้างในรอบ พฤษภาคม 2562 ธรรมเม เฉยกลาง พัสดุ 17 มิ.ย. 62 203
31 ผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี2562 ธรรมเม เฉยกลาง พัสดุ 21 มิ.ย. 62 243
32 สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2562 ธรรมเม เฉยกลาง พัสดุ 21 ส.ค. 62 231
33 สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2562 ธรรมเม เฉยกลาง พัสดุ 21 ส.ค. 62 212
34 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงานด้านสาธารณสุข ธรรมเม เฉยกลาง พัสดุ 22 ส.ค. 62 242
35 ประกาศประกวดราคาซื้อรถกู้ชีพฉุกเฉินพร้อมอุปกรณ์ช่วยชีวิต Super administrator 02 ต.ค. 62 241
36 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณและราคากลาง ซื้อรถกู้ชีพฉุกเฉินพร้อมอุปกรณ์ช่วยชีวิต จำนวน 2 คัน Super administrator 02 ต.ค. 62 236
37 สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม-พฤศจิกายน2562 ธรรมเม เฉยกลาง พัสดุ 12 ธ.ค. 62 188
38 สรุปผลการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ2562 ธรรมเม เฉยกลาง พัสดุ 12 ธ.ค. 62 204
39 แผนการจัดหาวัสดุปีงบประมาณ2563 ธรรมเม เฉยกลาง พัสดุ 20 ก.พ. 63 196
40 สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม62-มกราคม63 ธรรมเม เฉยกลาง พัสดุ 19 ก.พ. 63 159
41 สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2563 ธรรมเม เฉยกลาง พัสดุ 05 มี.ค. 63 138
42 สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มี.ค.-เม.ย. 2563 ธรรมเม เฉยกลาง พัสดุ 22 พ.ค. 63 99