วิสัยทัศน์ : เป็นโรงพยาบาลที่มีคุณภาพ  เจ้าหน้าที่ เก่ง ดี มีความสุข  และประชาชนพึงพอใจ 

ผู้บริหาร

 

User

 

เชื่อมโยงลิงค์อื่นๆ

เชื่อมโยงหน่วยงาน

สถิติการใช้งาน

เข้าใช้จาก IP : 3.236.159.130
Online อยู่ : 2
วันนี้ 6
เมื่อวานนี้ 21
เดือนนี้ 95
ปีนี้ 4,550
รวมทั้งหมด 4,550
Record: 142 (09.04.2020)
( Counter 05-08-2020 )

จัดชื้อจัดจ้าง

ลำดับที่ รายการ รายละเอียด ผู้โพส วันที่อัพเดท View
1 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน มิถุนายน 2561 Super administrator 08 ส.ค. 61 354
2 แบบสรุปผลจัดซื้อจัดจ้างเดือน กรกฎาคม สิงหาคม กันยายน ตุลาคม ปี 2561 Super administrator 03 ธ.ค. 61 263
3 ประกาศเผยแพร่แบบสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤษจิกายน 2561 Super administrator 26 ธ.ค. 61 194
4 สรุปผลการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561 ธรรมเม เฉยกลาง พัสดุ 21 มิ.ย. 62 231
5 แผนการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน Super administrator 15 ม.ค. 62 202
6 แผนการจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ธรรมเม เฉยกลาง พัสดุ 15 ม.ค. 62 167
7 แผนการจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ธรรมเม เฉยกลาง พัสดุ 15 ม.ค. 62 165
8 แผนการจัดซื้อวัสดุไฟฟ้า ธรรมเม เฉยกลาง พัสดุ 15 ม.ค. 62 166
9 แผนการจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง ธรรมเม เฉยกลาง พัสดุ 15 ม.ค. 62 166
10 แผนการจัดซื้อวัสดุบริโภค ธรรมเม เฉยกลาง พัสดุ 15 ม.ค. 62 163
11 แผนการจัดซื้อวัสดุยานพาหนะ ธรรมเม เฉยกลาง พัสดุ 15 ม.ค. 62 174
12 แผนการจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิง ธรรมเม เฉยกลาง พัสดุ 15 ม.ค. 62 178
13 แผนการจัดซื้อวัสดุแต่งกาย ธรรมเม เฉยกลาง พัสดุ 15 ม.ค. 62 163
14 แผนการจัดซื้อวัสดุอื่นๆ ธรรมเม เฉยกลาง พัสดุ 15 ม.ค. 62 184
15 แผนการจัดซื้อวัสดุวัสดุทันตกรรม ธรรมเม เฉยกลาง พัสดุ 15 ม.ค. 62 200
16 แผนจัดซื้อเวชภัณยาประเภททันตกรรม ธรรมเม เฉยกลาง พัสดุ 15 ม.ค. 62 166
17 แผนการจัดซื้อวัสดุเวชภัณฑ์มิใช่ยา ประเภทวัสดุเภสัชกรรม ธรรมเม เฉยกลาง พัสดุ 15 ม.ค. 62 192
18 แผนการจัดซื้อวัสดุเวชภัณฑ์ยา ธรรมเม เฉยกลาง พัสดุ 15 ม.ค. 62 168
19 แผนจ้างเหมาบริการประเภททันตกรรม ธรรมเม เฉยกลาง พัสดุ 15 ม.ค. 62 219
20 แสดงเจตนารมฌ์สุจริต ธรรมเม เฉยกลาง พัสดุ 26 ก.พ. 62 239
21 สรุปการจัดซื้อจัดจ้างในรอบธันวาคม 2561 ธรรมเม เฉยกลาง พัสดุ 26 ก.พ. 62 212
22 ประกาศประกวดราคาซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ธรรมเม เฉยกลาง พัสดุ 05 มี.ค. 62 218
23 สรุปการจัดซื้อจัดจ้างในรอบมกราคม 2562 ธรรมเม เฉยกลาง พัสดุ 05 มี.ค. 62 208
24 สรุปการจัดซื้อจัดจ้างในรอบกุมภาพันธ์ 2562 ธรรมเม เฉยกลาง พัสดุ 05 มี.ค. 62 257
25 ประกาศคณะกรรมการความร่วมมือป้องกันการทุจริตพร้อมกรอบแนวทางเพื่อส่งเสริมความโปร่งใส ธรรมเม เฉยกลาง พัสดุ 09 ธ.ค. 62 264
26 ประกาศแนวทางปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง ธรรมเม เฉยกลาง พัสดุ 06 มี.ค. 62 272
27 ประกาศมาตรการป้องกันการรับสินบนในการจัดซื้อจัดจ้าง ธรรมเม เฉยกลาง พัสดุ 06 มี.ค. 62 238
28 สรุปการจัดซื้อจัดจ้างในรอบ มีนาคม 2562 ธรรมเม เฉยกลาง พัสดุ 17 มิ.ย. 62 159
29 สรุปการจัดซื้อจัดจ้างในรอบ เมษายน 2562 ธรรมเม เฉยกลาง พัสดุ 17 มิ.ย. 62 187
30 สรุปการจัดซื้อจัดจ้างในรอบ พฤษภาคม 2562 ธรรมเม เฉยกลาง พัสดุ 17 มิ.ย. 62 182
31 ผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี2562 ธรรมเม เฉยกลาง พัสดุ 21 มิ.ย. 62 220
32 สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2562 ธรรมเม เฉยกลาง พัสดุ 21 ส.ค. 62 210
33 สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2562 ธรรมเม เฉยกลาง พัสดุ 21 ส.ค. 62 189
34 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงานด้านสาธารณสุข ธรรมเม เฉยกลาง พัสดุ 22 ส.ค. 62 218
35 ประกาศประกวดราคาซื้อรถกู้ชีพฉุกเฉินพร้อมอุปกรณ์ช่วยชีวิต Super administrator 02 ต.ค. 62 215
36 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณและราคากลาง ซื้อรถกู้ชีพฉุกเฉินพร้อมอุปกรณ์ช่วยชีวิต จำนวน 2 คัน Super administrator 02 ต.ค. 62 211
37 สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม-พฤศจิกายน2562 ธรรมเม เฉยกลาง พัสดุ 12 ธ.ค. 62 158
38 สรุปผลการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ2562 ธรรมเม เฉยกลาง พัสดุ 12 ธ.ค. 62 170
39 แผนการจัดหาวัสดุปีงบประมาณ2563 ธรรมเม เฉยกลาง พัสดุ 20 ก.พ. 63 164
40 สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม62-มกราคม63 ธรรมเม เฉยกลาง พัสดุ 19 ก.พ. 63 130
41 สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2563 ธรรมเม เฉยกลาง พัสดุ 05 มี.ค. 63 109
42 สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มี.ค.-เม.ย. 2563 ธรรมเม เฉยกลาง พัสดุ 22 พ.ค. 63 70