วิสัยทัศน์ : เป็นโรงพยาบาลที่มีคุณภาพ  เจ้าหน้าที่ เก่ง ดี มีความสุข  และประชาชนพึงพอใจ 

ผู้บริหาร

 

User

 

เมนูหลัก

เชื่อมโยงลิงค์อื่นๆ

เชื่อมโยงหน่วยงาน

สถิติการใช้งาน

เข้าใช้จาก IP : 3.215.182.36
Online อยู่ : 1
วันนี้ 16
เมื่อวานนี้ 128
เดือนนี้ 393
ปีนี้ 5,733
รวมทั้งหมด 20,201
Record: 1376 (20.07.2018)
( Counter 07-12-2019 )

จัดชื้อจัดจ้าง

ลำดับที่ รายการ รายละเอียด ผู้โพส วันที่อัพเดท View
1 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน มิถุนายน 2561 Super administrator 08 ส.ค. 61 254
2 แบบสรุปผลจัดซื้อจัดจ้างเดือน กรกฎาคม สิงหาคม กันยายน ตุลาคม ปี 2561 Super administrator 03 ธ.ค. 61 156
3 ประกาศเผยแพร่แบบสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤษจิกายน 2561 Super administrator 26 ธ.ค. 61 110
4 สรุปผลการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561 ธรรมเม เฉยกลาง พัสดุ 21 มิ.ย. 62 134
5 แผนการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน Super administrator 15 ม.ค. 62 96
6 แผนการจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ธรรมเม เฉยกลาง พัสดุ 15 ม.ค. 62 81
7 แผนการจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ธรรมเม เฉยกลาง พัสดุ 15 ม.ค. 62 79
8 แผนการจัดซื้อวัสดุไฟฟ้า ธรรมเม เฉยกลาง พัสดุ 15 ม.ค. 62 83
9 แผนการจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง ธรรมเม เฉยกลาง พัสดุ 15 ม.ค. 62 81
10 แผนการจัดซื้อวัสดุบริโภค ธรรมเม เฉยกลาง พัสดุ 15 ม.ค. 62 80
11 แผนการจัดซื้อวัสดุยานพาหนะ ธรรมเม เฉยกลาง พัสดุ 15 ม.ค. 62 80
12 แผนการจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิง ธรรมเม เฉยกลาง พัสดุ 15 ม.ค. 62 81
13 แผนการจัดซื้อวัสดุแต่งกาย ธรรมเม เฉยกลาง พัสดุ 15 ม.ค. 62 79
14 แผนการจัดซื้อวัสดุอื่นๆ ธรรมเม เฉยกลาง พัสดุ 15 ม.ค. 62 92
15 แผนการจัดซื้อวัสดุวัสดุทันตกรรม ธรรมเม เฉยกลาง พัสดุ 15 ม.ค. 62 103
16 แผนจัดซื้อเวชภัณยาประเภททันตกรรม ธรรมเม เฉยกลาง พัสดุ 15 ม.ค. 62 87
17 แผนการจัดซื้อวัสดุเวชภัณฑ์มิใช่ยา ประเภทวัสดุเภสัชกรรม ธรรมเม เฉยกลาง พัสดุ 15 ม.ค. 62 103
18 แผนการจัดซื้อวัสดุเวชภัณฑ์ยา ธรรมเม เฉยกลาง พัสดุ 15 ม.ค. 62 93
19 แผนจ้างเหมาบริการประเภททันตกรรม ธรรมเม เฉยกลาง พัสดุ 15 ม.ค. 62 127
20 แสดงเจตนารมฌ์สุจริต ธรรมเม เฉยกลาง พัสดุ 26 ก.พ. 62 135
21 สรุปการจัดซื้อจัดจ้างในรอบธันวาคม 2561 ธรรมเม เฉยกลาง พัสดุ 26 ก.พ. 62 127
22 ประกาศประกวดราคาซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ธรรมเม เฉยกลาง พัสดุ 05 มี.ค. 62 131
23 สรุปการจัดซื้อจัดจ้างในรอบมกราคม 2562 ธรรมเม เฉยกลาง พัสดุ 05 มี.ค. 62 113
24 สรุปการจัดซื้อจัดจ้างในรอบกุมภาพันธ์ 2562 ธรรมเม เฉยกลาง พัสดุ 05 มี.ค. 62 127
25 ประกาศคณะกรรมการความร่วมมือป้องกันการทุจริต ธรรมเม เฉยกลาง พัสดุ 06 มี.ค. 62 128
26 ประกาศแนวทางปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง ธรรมเม เฉยกลาง พัสดุ 06 มี.ค. 62 143
27 ประกาศมาตรการป้องกันการรับสินบนในการจัดซื้อจัดจ้าง ธรรมเม เฉยกลาง พัสดุ 06 มี.ค. 62 136
28 สรุปการจัดซื้อจัดจ้างในรอบ มีนาคม 2562 ธรรมเม เฉยกลาง พัสดุ 17 มิ.ย. 62 62
29 สรุปการจัดซื้อจัดจ้างในรอบ เมษายน 2562 ธรรมเม เฉยกลาง พัสดุ 17 มิ.ย. 62 86
30 สรุปการจัดซื้อจัดจ้างในรอบ พฤษภาคม 2562 ธรรมเม เฉยกลาง พัสดุ 17 มิ.ย. 62 79
31 ผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี2562 ธรรมเม เฉยกลาง พัสดุ 21 มิ.ย. 62 104
32 สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2562 ธรรมเม เฉยกลาง พัสดุ 21 ส.ค. 62 97
33 สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2562 ธรรมเม เฉยกลาง พัสดุ 21 ส.ค. 62 71
34 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงานด้านสาธารณสุข ธรรมเม เฉยกลาง พัสดุ 22 ส.ค. 62 72
35 ประกาศประกวดราคาซื้อรถกู้ชีพฉุกเฉินพร้อมอุปกรณ์ช่วยชีวิต Super administrator 02 ต.ค. 62 48
36 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณและราคากลาง ซื้อรถกู้ชีพฉุกเฉินพร้อมอุปกรณ์ช่วยชีวิต จำนวน 2 คัน Super administrator 02 ต.ค. 62 60