วิสัยทัศน์ : เป็นโรงพยาบาลที่มีคุณภาพ  เจ้าหน้าที่ เก่ง ดี มีความสุข  และประชาชนพึงพอใจ 

ผู้บริหาร

 

User

 

เมนูหลัก

เชื่อมโยงลิงค์อื่นๆ

เชื่อมโยงหน่วยงาน

สถิติการใช้งาน

เข้าใช้จาก IP : 3.227.2.109
Online อยู่ : 1
วันนี้ 19
เมื่อวานนี้ 8
เดือนนี้ 328
ปีนี้ 4,119
รวมทั้งหมด 18,587
Record: 1376 (20.07.2018)
( Counter 14-10-2019 )

แจ้งข่าวประชาสัมพันธ์

ลำดับที่ รายการ รายละเอียด ผู้โพส วันที่อัพเดท View
1 GREEN&CLEAN Hospital Super administrator 07 ส.ค. 61 243
2 ประกาศโรงพยาบาลน้ำหนาว เรื่องแสดงเจตนารมณ์สุจริต Super administrator 27 ธ.ค. 61 100
3 ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ที่ชำรุดใช้การไม่ได้ Super administrator 29 ม.ค. 62 151
4 ประกาศการปฏิบัติตามแนวทางการคัดกรองวัณโรคปอด ธรรมเม เฉยกลาง พัสดุ 19 มี.ค. 62 34
5 โครงการพัฒนาระบบงานวัณโรค ธรรมเม เฉยกลาง พัสดุ 19 มี.ค. 62 36
6 คู่มือคัดกรองวัณโรค ธรรมเม เฉยกลาง พัสดุ 20 มี.ค. 62 41
7 โครงการพัฒนาองค์กรคุณธรรม ธรรมเม เฉยกลาง พัสดุ 20 มี.ค. 62 42
8 คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานเพื่อการบริหารงานที่โปร่งใสในหน่วยงาน ธรรมเม เฉยกลาง พัสดุ 20 มี.ค. 62 35
9 ประกาศข้าราชการผู้มีผลงานการปฏิบัติราชการในระดับดีเด่นและดีมาก ธรรมเม เฉยกลาง พัสดุ 20 มี.ค. 62 39
10 มารตการป้องกันการรับสินบนในการจัดซื้อจัดจ้าง ธรรมเม เฉยกลาง พัสดุ 21 มิ.ย. 62 34
11 สรุปรายงานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบงานวัณโรค ธรรมเม เฉยกลาง พัสดุ 20 มี.ค. 62 38
12 แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบและส่งเสริมจริยธรรม ธรรมเม เฉยกลาง พัสดุ 20 มี.ค. 62 34
13 คู่มือการปูองกันผลประโยชน์ทับซ้อนและการปูองกันการทุจริตและประพฤติมิชอบในหน่วยงานภาครัฐ ธรรมเม เฉยกลาง พัสดุ 20 มี.ค. 62 38
14 รายงานผลการกำกับติดตามตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของหน่วยงาน ธรรมเม เฉยกลาง พัสดุ 20 มี.ค. 62 35
15 รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน ที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน ธรรมเม เฉยกลาง พัสดุ 20 มี.ค. 62 37
16 แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาระบบงานวัณโรค เครือข่ายบริการสุขภาพน้ำหนาว ธรรมเม เฉยกลาง พัสดุ 21 มี.ค. 62 41
17 รายงานผลการดำเนินการเติมกรอบแนวทางป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงาน ธรรมเม เฉยกลาง พัสดุ 21 มี.ค. 62 40
18 รายงานผลการกับกำติดตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของหน่วยงาน ธรรมเม เฉยกลาง พัสดุ 21 มี.ค. 62 42
19 แผนต่อต้านการทุจริต ธรรมเม เฉยกลาง พัสดุ 21 มี.ค. 62 38
20 ผังโครงสร้างโรงพยาบาล ธรรมเม เฉยกลาง พัสดุ 21 มี.ค. 62 38
21 คู่มือร้องเรียน ธรรมเม เฉยกลาง พัสดุ 21 มี.ค. 62 40
22 ผังการปฏิบัติงานศูนย์รับเรื่องร้องเรียนและไกล่เกลี่ย 21 มิ.ย. 62 41
23 สรุปรายงานเรื่องร้องเรียน ธรรมเม เฉยกลาง พัสดุ 21 มี.ค. 62 47
24 ขั้นตอนการให้บริการ ธรรมเม เฉยกลาง พัสดุ 21 มิ.ย. 62 60
25 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์เจรจาไกล่เกลี่ย ธรรมเม เฉยกลาง พัสดุ 21 มี.ค. 62 44
26 ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาบรรข้าราชการ ธรรมเม เฉยกลาง พัสดุ 21 มี.ค. 62 61
27 จรรยาบรรกระทรวงสาธารณสุข ธรรมเม เฉยกลาง พัสดุ 21 มี.ค. 62 52
28 นโยบายปลัดกระทรวงสาธารณสุข ธรรมเม เฉยกลาง พัสดุ 21 มี.ค. 62 48
29 ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน ธรรมเม เฉยกลาง พัสดุ 21 มี.ค. 62 58
30 ผลปฏิบัติราชการตามแผนปีงบประมาณ2561 ธรรมเม เฉยกลาง พัสดุ 21 มี.ค. 62 58
31 ผลปฏิบัติราชการตามแผนปีงบประมาณ2562 ธรรมเม เฉยกลาง พัสดุ 21 มี.ค. 62 64
32 แผนเงินปีงบประมาณ2562 ธรรมเม เฉยกลาง พัสดุ 09 เม.ย. 62 85
33 แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลทางเวปไซด์ ธรรมเม เฉยกลาง พัสดุ 31 มี.ค. 62 71
34 กรอบแนวทางบริหารผลการปฏิบัติงาน ธรรมเม เฉยกลาง พัสดุ 31 มี.ค. 62 72
35 กระบวนการจัดการวิธีการยื่นขออนุญาตด้านอาหาร ธรรมเม เฉยกลาง พัสดุ 01 เม.ย. 62 60
36 โครงการพัฒนาระบบงานวัณโรค ปีงบประมาณ 2562 รพ.น้ำหนาว อ.น้ำหนาว จ.เพชรบูรณ์ Super administrator 01 เม.ย. 62 84
37 ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน) ธรรมเม เฉยกลาง พัสดุ 10 เม.ย. 62 95
38 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน) ธรรมเม เฉยกลาง พัสดุ 26 เม.ย. 62 68
39 ผลการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) Super administrator 30 เม.ย. 62 87
40 การงานผลการดำเนิกรอบแนวทางการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนนการตาม ธรรมเม เฉยกลาง พัสดุ 18 มิ.ย. 62 11
41 การงานผลการดำเนินงานตามกรอบแนวทางการป้องกันการรับสินบน ธรรมเม เฉยกลาง พัสดุ 18 มิ.ย. 62 9
42 รายงานผลการกำกับติดตามและผลการดำเนินงานตามกรอบแนวทางการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ธรรมเม เฉยกลาง พัสดุ 18 มิ.ย. 62 29
43 รายงานผลการกำกับติดตามและผลการดำเนินงานตามและสรุปปัญหาการเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ ธรรมเม เฉยกลาง พัสดุ 18 มิ.ย. 62 29
44 สรุปรายงานการดำเนินการเรื่องร้องเรียน ธรรมเม เฉยกลาง พัสดุ 18 มิ.ย. 62 28
45 ประกาศข้าราชการผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีมาก ธรรมเม เฉยกลาง พัสดุ 18 มิ.ย. 62 31
46 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงานด้านสาธารณสุข ธรรมเม เฉยกลาง พัสดุ 18 มิ.ย. 62 42
47 รายงานการประเมินผลการปฎิบัติงานบุุคลากรในสังกัด รพ.น้ำหนาว ืืืnamnao 20 มิ.ย. 62 60
48 แผนปฏิบัติราชการประจำปี2562 ธรรมเม เฉยกลาง พัสดุ 21 มิ.ย. 62 42
49 แบบแสดงความบริสุทธิใจในการจัดซื้อจัดจ้าง ธรรมเม เฉยกลาง พัสดุ 21 มิ.ย. 62 52
50 รายงานผลการติดตามการดำเนินงานและสรุปปัญหาและอุปสรรคเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ ธรรมเม เฉยกลาง พัสดุ 21 ส.ค. 62 31
51 รายงานผลการดำเนินงานตามกรอบแนวทางการป้องกันการรับสินบน ธรรมเม เฉยกลาง พัสดุ 21 ส.ค. 62 27
52 รายงานผลการดำเนินงานตามกรอบแนวทางการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน ธรรมเม เฉยกลาง พัสดุ 21 ส.ค. 62 26
53 รายงานผลการกำกับติดตามและผลการดำเนินงานตามกรอบแนวทางการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตามคู่มือแนวทางการคัดกรองวัณโรคปอดไตรมาส๔ ธรรมเม เฉยกลาง พัสดุ 21 ส.ค. 62 35
54 สรุปรายงานการดำเนินการเรื่องร้องเรียนของโรงพยาบาลน้ำหนาว ในรอบ 6เดือนหลังปี2562 Super administrator 06 ก.ย. 62 35