วิสัยทัศน์ : เป็นโรงพยาบาลที่มีคุณภาพ  เจ้าหน้าที่ เก่ง ดี มีความสุข  และประชาชนพึงพอใจ 

ผู้บริหาร

 

User

 

เชื่อมโยงลิงค์อื่นๆ

เชื่อมโยงหน่วยงาน

สถิติการใช้งาน

เข้าใช้จาก IP : 34.200.218.187
Online อยู่ : 1
วันนี้ 30
เมื่อวานนี้ 21
เดือนนี้ 119
ปีนี้ 4,574
รวมทั้งหมด 4,574
Record: 142 (09.04.2020)
( Counter 05-08-2020 )

แจ้งข่าวประชาสัมพันธ์/สมัครงาน

ลำดับที่ รายการ รายละเอียด ผู้โพส วันที่อัพเดท View
1 GREEN&CLEAN Hospital Super administrator 07 ส.ค. 61 366
2 ประกาศโรงพยาบาลน้ำหนาว เรื่องแสดงเจตนารมณ์สุจริต Super administrator 27 ธ.ค. 61 219
3 ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ที่ชำรุดใช้การไม่ได้ Super administrator 29 ม.ค. 62 286
4 ประกาศการปฏิบัติตามแนวทางการคัดกรองวัณโรคปอด ธรรมเม เฉยกลาง พัสดุ 19 มี.ค. 62 126
5 โครงการพัฒนาระบบงานวัณโรค ธรรมเม เฉยกลาง พัสดุ 19 มี.ค. 62 144
6 คู่มือคัดกรองวัณโรค ธรรมเม เฉยกลาง พัสดุ 20 มี.ค. 62 139
7 โครงการพัฒนาองค์กรคุณธรรม ธรรมเม เฉยกลาง พัสดุ 20 มี.ค. 62 141
8 คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานเพื่อการบริหารงานที่โปร่งใสในหน่วยงาน ธรรมเม เฉยกลาง พัสดุ 20 มี.ค. 62 142
9 ประกาศข้าราชการผู้มีผลงานการปฏิบัติราชการในระดับดีเด่นและดีมาก ธรรมเม เฉยกลาง พัสดุ 20 มี.ค. 62 133
10 มารตการป้องกันการรับสินบนในการจัดซื้อจัดจ้าง ธรรมเม เฉยกลาง พัสดุ 21 มิ.ย. 62 125
11 สรุปรายงานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบงานวัณโรค ธรรมเม เฉยกลาง พัสดุ 20 มี.ค. 62 133
12 แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบและส่งเสริมจริยธรรม ธรรมเม เฉยกลาง พัสดุ 20 มี.ค. 62 127
13 คู่มือการปูองกันผลประโยชน์ทับซ้อนและการปูองกันการทุจริตและประพฤติมิชอบในหน่วยงานภาครัฐ ธรรมเม เฉยกลาง พัสดุ 20 มี.ค. 62 134
14 รายงานผลการกำกับติดตามตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของหน่วยงาน ธรรมเม เฉยกลาง พัสดุ 20 มี.ค. 62 128
15 รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน ที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน ธรรมเม เฉยกลาง พัสดุ 20 มี.ค. 62 144
16 แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาระบบงานวัณโรค เครือข่ายบริการสุขภาพน้ำหนาว ธรรมเม เฉยกลาง พัสดุ 21 มี.ค. 62 126
17 รายงานผลการดำเนินการเติมกรอบแนวทางป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงาน ธรรมเม เฉยกลาง พัสดุ 21 มี.ค. 62 110
18 รายงานผลการกับกำติดตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของหน่วยงาน ธรรมเม เฉยกลาง พัสดุ 21 มี.ค. 62 140
19 แผนต่อต้านการทุจริต ธรรมเม เฉยกลาง พัสดุ 21 มี.ค. 62 131
20 ผังโครงสร้างโรงพยาบาล ธรรมเม เฉยกลาง พัสดุ 21 มี.ค. 62 139
21 คู่มือร้องเรียน ธรรมเม เฉยกลาง พัสดุ 21 มี.ค. 62 147
22 ผังการปฏิบัติงานศูนย์รับเรื่องร้องเรียนและไกล่เกลี่ย 21 มิ.ย. 62 137
23 สรุปรายงานเรื่องร้องเรียน ธรรมเม เฉยกลาง พัสดุ 21 มี.ค. 62 159
24 ขั้นตอนการให้บริการ ธรรมเม เฉยกลาง พัสดุ 21 มิ.ย. 62 173
25 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์เจรจาไกล่เกลี่ย ธรรมเม เฉยกลาง พัสดุ 21 มี.ค. 62 144
26 ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาบรรข้าราชการ ธรรมเม เฉยกลาง พัสดุ 21 มี.ค. 62 162
27 จรรยาบรรกระทรวงสาธารณสุข ธรรมเม เฉยกลาง พัสดุ 21 มี.ค. 62 156
28 นโยบายปลัดกระทรวงสาธารณสุข ธรรมเม เฉยกลาง พัสดุ 21 มี.ค. 62 147
29 ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน ธรรมเม เฉยกลาง พัสดุ 21 มี.ค. 62 137
30 ผลปฏิบัติราชการตามแผนปีงบประมาณ2561 ธรรมเม เฉยกลาง พัสดุ 21 มี.ค. 62 168
31 ผลปฏิบัติราชการตามแผนปีงบประมาณ2562 ธรรมเม เฉยกลาง พัสดุ 21 มี.ค. 62 151
32 แผนเงินปีงบประมาณ2562 ธรรมเม เฉยกลาง พัสดุ 09 เม.ย. 62 192
33 แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลทางเวปไซด์ ธรรมเม เฉยกลาง พัสดุ 31 มี.ค. 62 166
34 กรอบแนวทางบริหารผลการปฏิบัติงาน ธรรมเม เฉยกลาง พัสดุ 31 มี.ค. 62 161
35 กระบวนการจัดการวิธีการยื่นขออนุญาตด้านอาหาร ธรรมเม เฉยกลาง พัสดุ 01 เม.ย. 62 144
36 โครงการพัฒนาระบบงานวัณโรค ปีงบประมาณ 2562 รพ.น้ำหนาว อ.น้ำหนาว จ.เพชรบูรณ์ Super administrator 01 เม.ย. 62 192
37 ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน) ธรรมเม เฉยกลาง พัสดุ 10 เม.ย. 62 180
38 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน) ธรรมเม เฉยกลาง พัสดุ 26 เม.ย. 62 155
39 ผลการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) Super administrator 30 เม.ย. 62 178
40 การงานผลการดำเนิกรอบแนวทางการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนนการตาม ธรรมเม เฉยกลาง พัสดุ 18 มิ.ย. 62 108
41 การงานผลการดำเนินงานตามกรอบแนวทางการป้องกันการรับสินบน ธรรมเม เฉยกลาง พัสดุ 18 มิ.ย. 62 106
42 รายงานผลการกำกับติดตามและผลการดำเนินงานตามกรอบแนวทางการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ธรรมเม เฉยกลาง พัสดุ 18 มิ.ย. 62 130
43 รายงานผลการกำกับติดตามและผลการดำเนินงานตามและสรุปปัญหาการเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ ธรรมเม เฉยกลาง พัสดุ 18 มิ.ย. 62 127
44 สรุปรายงานการดำเนินการเรื่องร้องเรียน ธรรมเม เฉยกลาง พัสดุ 18 มิ.ย. 62 140
45 ประกาศข้าราชการผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีมาก ธรรมเม เฉยกลาง พัสดุ 18 มิ.ย. 62 109
46 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงานด้านสาธารณสุข ธรรมเม เฉยกลาง พัสดุ 18 มิ.ย. 62 146
47 รายงานการประเมินผลการปฎิบัติงานบุุคลากรในสังกัด รพ.น้ำหนาว 20 มิ.ย. 62 205
48 แผนปฏิบัติราชการประจำปี2562 ธรรมเม เฉยกลาง พัสดุ 21 มิ.ย. 62 183
49 แบบแสดงความบริสุทธิใจในการจัดซื้อจัดจ้าง ธรรมเม เฉยกลาง พัสดุ 21 มิ.ย. 62 222
50 รายงานผลการติดตามการดำเนินงานและสรุปปัญหาและอุปสรรคเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ ธรรมเม เฉยกลาง พัสดุ 21 ส.ค. 62 179
51 รายงานผลการดำเนินงานตามกรอบแนวทางการป้องกันการรับสินบน ธรรมเม เฉยกลาง พัสดุ 21 ส.ค. 62 187
52 รายงานผลการดำเนินงานตามกรอบแนวทางการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน ธรรมเม เฉยกลาง พัสดุ 21 ส.ค. 62 205
53 รายงานผลการกำกับติดตามและผลการดำเนินงานตามกรอบแนวทางการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตามคู่มือแนวทางการคัดกรองวัณโรคปอดไตรมาส๔ ธรรมเม เฉยกลาง พัสดุ 21 ส.ค. 62 222
54 สรุปรายงานการดำเนินการเรื่องร้องเรียนของโรงพยาบาลน้ำหนาว ในรอบ 6เดือนหลังปี2562 Super administrator 06 ก.ย. 62 187
55 ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน) Super administrator 11 พ.ย. 62 204
56 ประกาศผู้มีสิทธิ์สอบลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน) Super administrator 22 พ.ย. 62 160
57 ประกาศผลสอบลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน) Super administrator 28 พ.ย. 62 189
58 ประกาศกรอบแนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน Super administrator 06 ธ.ค. 62 144
59 ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน) 1อัตรา Super administrator 13 ม.ค. 63 262
60 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน) ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข Super administrator 20 ม.ค. 63 168
61 ประกาศผลสอบลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน) ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข Super administrator 24 ม.ค. 63 177
62 ประกาศข้าราชการผู้มีผลปฏิบัติราชการดีเด่น รอบ 1 ตุลาคม 2562 Super administrator 31 ม.ค. 63 136
63 ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน) ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข Super administrator 09 เม.ย. 63 154
64 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน) ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข Super administrator 13 เม.ย. 63 120
65 ประกาศผลการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน) ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข ชูเกียรติ จินดา 17 เม.ย. 63 110
66 ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ (รายวัน) ตำแหน่ง นักกายภาพบำบัด Super administrator 15 มิ.ย. 63 55
67 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอน้ำหนาว "ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว(รายเดือน) ตำแหน่ง พนักงานบริการ " Super administrator 18 มิ.ย. 63 54
68 ประกาศรับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ (รายวัน) ตำแหน่ง นักกายภาพบำบัด รอบที่2 Super administrator 10 ก.ค. 63 37
69 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน) ตำแหน่งนักกายภาพบำบัด รอบที่2 Super administrator 21 ก.ค. 63 24
70 ประกาศผลสอบลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน) ตำแหน่ง นักกายภาพบำบัด Super administrator 30 ก.ค. 63 11