วิสัยทัศน์ : เป็นโรงพยาบาลที่มีคุณภาพ  เจ้าหน้าที่ เก่ง ดี มีความสุข  และประชาชนพึงพอใจ 

ผู้บริหาร

เชื่อมโยงลิงค์อื่นๆ

เชื่อมโยงหน่วยงาน

สถิติการใช้งาน

เข้าใช้จาก IP : 34.201.18.139
Online อยู่ : 1
วันนี้ 11
เมื่อวานนี้ 24
เดือนนี้ 677
ปีนี้ 5,697
รวมทั้งหมด 5,697
Record: 142 (09.04.2020)
( Counter 29-10-2020 )

แจ้งข่าวประชาสัมพันธ์/สมัครงาน

ลำดับที่ รายการ รายละเอียด ผู้โพส วันที่อัพเดท View
1 GREEN&CLEAN Hospital Super administrator 07 ส.ค. 61 393
2 ประกาศโรงพยาบาลน้ำหนาว เรื่องแสดงเจตนารมณ์สุจริต Super administrator 27 ธ.ค. 61 241
3 ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ที่ชำรุดใช้การไม่ได้ Super administrator 29 ม.ค. 62 321
4 ประกาศการปฏิบัติตามแนวทางการคัดกรองวัณโรคปอด ธรรมเม เฉยกลาง พัสดุ 19 มี.ค. 62 144
5 โครงการพัฒนาระบบงานวัณโรค ธรรมเม เฉยกลาง พัสดุ 19 มี.ค. 62 160
6 คู่มือคัดกรองวัณโรค ธรรมเม เฉยกลาง พัสดุ 20 มี.ค. 62 155
7 โครงการพัฒนาองค์กรคุณธรรม ธรรมเม เฉยกลาง พัสดุ 20 มี.ค. 62 158
8 คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานเพื่อการบริหารงานที่โปร่งใสในหน่วยงาน ธรรมเม เฉยกลาง พัสดุ 20 มี.ค. 62 159
9 ประกาศข้าราชการผู้มีผลงานการปฏิบัติราชการในระดับดีเด่นและดีมาก ธรรมเม เฉยกลาง พัสดุ 20 มี.ค. 62 153
10 มารตการป้องกันการรับสินบนในการจัดซื้อจัดจ้าง ธรรมเม เฉยกลาง พัสดุ 21 มิ.ย. 62 142
11 สรุปรายงานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบงานวัณโรค ธรรมเม เฉยกลาง พัสดุ 20 มี.ค. 62 151
12 แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบและส่งเสริมจริยธรรม ธรรมเม เฉยกลาง พัสดุ 20 มี.ค. 62 142
13 คู่มือการปูองกันผลประโยชน์ทับซ้อนและการปูองกันการทุจริตและประพฤติมิชอบในหน่วยงานภาครัฐ ธรรมเม เฉยกลาง พัสดุ 20 มี.ค. 62 149
14 รายงานผลการกำกับติดตามตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของหน่วยงาน ธรรมเม เฉยกลาง พัสดุ 20 มี.ค. 62 144
15 รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน ที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน ธรรมเม เฉยกลาง พัสดุ 20 มี.ค. 62 161
16 แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาระบบงานวัณโรค เครือข่ายบริการสุขภาพน้ำหนาว ธรรมเม เฉยกลาง พัสดุ 21 มี.ค. 62 142
17 รายงานผลการดำเนินการเติมกรอบแนวทางป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงาน ธรรมเม เฉยกลาง พัสดุ 21 มี.ค. 62 126
18 รายงานผลการกับกำติดตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของหน่วยงาน ธรรมเม เฉยกลาง พัสดุ 21 มี.ค. 62 157
19 แผนต่อต้านการทุจริต ธรรมเม เฉยกลาง พัสดุ 21 มี.ค. 62 148
20 ผังโครงสร้างโรงพยาบาล ธรรมเม เฉยกลาง พัสดุ 21 มี.ค. 62 155
21 คู่มือร้องเรียน ธรรมเม เฉยกลาง พัสดุ 21 มี.ค. 62 162
22 ผังการปฏิบัติงานศูนย์รับเรื่องร้องเรียนและไกล่เกลี่ย 21 มิ.ย. 62 153
23 สรุปรายงานเรื่องร้องเรียน ธรรมเม เฉยกลาง พัสดุ 21 มี.ค. 62 173
24 ขั้นตอนการให้บริการ ธรรมเม เฉยกลาง พัสดุ 21 มิ.ย. 62 191
25 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์เจรจาไกล่เกลี่ย ธรรมเม เฉยกลาง พัสดุ 21 มี.ค. 62 160
26 ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาบรรข้าราชการ ธรรมเม เฉยกลาง พัสดุ 21 มี.ค. 62 183
27 จรรยาบรรกระทรวงสาธารณสุข ธรรมเม เฉยกลาง พัสดุ 21 มี.ค. 62 173
28 นโยบายปลัดกระทรวงสาธารณสุข ธรรมเม เฉยกลาง พัสดุ 21 มี.ค. 62 162
29 ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน ธรรมเม เฉยกลาง พัสดุ 21 มี.ค. 62 154
30 ผลปฏิบัติราชการตามแผนปีงบประมาณ2561 ธรรมเม เฉยกลาง พัสดุ 21 มี.ค. 62 185
31 ผลปฏิบัติราชการตามแผนปีงบประมาณ2562 ธรรมเม เฉยกลาง พัสดุ 21 มี.ค. 62 172
32 แผนเงินปีงบประมาณ2562 ธรรมเม เฉยกลาง พัสดุ 09 เม.ย. 62 210
33 แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลทางเวปไซด์ ธรรมเม เฉยกลาง พัสดุ 31 มี.ค. 62 187
34 กรอบแนวทางบริหารผลการปฏิบัติงาน ธรรมเม เฉยกลาง พัสดุ 31 มี.ค. 62 182
35 กระบวนการจัดการวิธีการยื่นขออนุญาตด้านอาหาร ธรรมเม เฉยกลาง พัสดุ 01 เม.ย. 62 163
36 โครงการพัฒนาระบบงานวัณโรค ปีงบประมาณ 2562 รพ.น้ำหนาว อ.น้ำหนาว จ.เพชรบูรณ์ Super administrator 01 เม.ย. 62 211
37 ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน) ธรรมเม เฉยกลาง พัสดุ 10 เม.ย. 62 199
38 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน) ธรรมเม เฉยกลาง พัสดุ 26 เม.ย. 62 176
39 ผลการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) Super administrator 30 เม.ย. 62 197
40 การงานผลการดำเนิกรอบแนวทางการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนนการตาม ธรรมเม เฉยกลาง พัสดุ 18 มิ.ย. 62 127
41 การงานผลการดำเนินงานตามกรอบแนวทางการป้องกันการรับสินบน ธรรมเม เฉยกลาง พัสดุ 18 มิ.ย. 62 120
42 รายงานผลการกำกับติดตามและผลการดำเนินงานตามกรอบแนวทางการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ธรรมเม เฉยกลาง พัสดุ 18 มิ.ย. 62 152
43 รายงานผลการกำกับติดตามและผลการดำเนินงานตามและสรุปปัญหาการเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ ธรรมเม เฉยกลาง พัสดุ 18 มิ.ย. 62 142
44 สรุปรายงานการดำเนินการเรื่องร้องเรียน ธรรมเม เฉยกลาง พัสดุ 18 มิ.ย. 62 157
45 ประกาศข้าราชการผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีมาก ธรรมเม เฉยกลาง พัสดุ 18 มิ.ย. 62 129
46 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงานด้านสาธารณสุข ธรรมเม เฉยกลาง พัสดุ 18 มิ.ย. 62 162
47 รายงานการประเมินผลการปฎิบัติงานบุุคลากรในสังกัด รพ.น้ำหนาว 20 มิ.ย. 62 228
48 แผนปฏิบัติราชการประจำปี2562 ธรรมเม เฉยกลาง พัสดุ 21 มิ.ย. 62 203
49 แบบแสดงความบริสุทธิใจในการจัดซื้อจัดจ้าง ธรรมเม เฉยกลาง พัสดุ 21 มิ.ย. 62 245
50 รายงานผลการติดตามการดำเนินงานและสรุปปัญหาและอุปสรรคเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ ธรรมเม เฉยกลาง พัสดุ 21 ส.ค. 62 194
51 รายงานผลการดำเนินงานตามกรอบแนวทางการป้องกันการรับสินบน ธรรมเม เฉยกลาง พัสดุ 21 ส.ค. 62 204
52 รายงานผลการดำเนินงานตามกรอบแนวทางการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน ธรรมเม เฉยกลาง พัสดุ 21 ส.ค. 62 221
53 รายงานผลการกำกับติดตามและผลการดำเนินงานตามกรอบแนวทางการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตามคู่มือแนวทางการคัดกรองวัณโรคปอดไตรมาส๔ ธรรมเม เฉยกลาง พัสดุ 21 ส.ค. 62 242
54 สรุปรายงานการดำเนินการเรื่องร้องเรียนของโรงพยาบาลน้ำหนาว ในรอบ 6เดือนหลังปี2562 Super administrator 06 ก.ย. 62 198
55 ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน) Super administrator 11 พ.ย. 62 223
56 ประกาศผู้มีสิทธิ์สอบลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน) Super administrator 22 พ.ย. 62 177
57 ประกาศผลสอบลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน) Super administrator 28 พ.ย. 62 208
58 ประกาศกรอบแนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน Super administrator 06 ธ.ค. 62 161
59 ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน) 1อัตรา Super administrator 13 ม.ค. 63 291
60 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน) ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข Super administrator 20 ม.ค. 63 192
61 ประกาศผลสอบลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน) ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข Super administrator 24 ม.ค. 63 197
62 ประกาศข้าราชการผู้มีผลปฏิบัติราชการดีเด่น รอบ 1 ตุลาคม 2562 Super administrator 31 ม.ค. 63 164
63 ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน) ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข Super administrator 09 เม.ย. 63 178
64 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน) ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข Super administrator 13 เม.ย. 63 142
65 ประกาศผลการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน) ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข ชูเกียรติ จินดา 17 เม.ย. 63 148
66 ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ (รายวัน) ตำแหน่ง นักกายภาพบำบัด Super administrator 15 มิ.ย. 63 77
67 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอน้ำหนาว "ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว(รายเดือน) ตำแหน่ง พนักงานบริการ " Super administrator 18 มิ.ย. 63 100
68 ประกาศรับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ (รายวัน) ตำแหน่ง นักกายภาพบำบัด รอบที่2 Super administrator 10 ก.ค. 63 67
69 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน) ตำแหน่งนักกายภาพบำบัด รอบที่2 Super administrator 21 ก.ค. 63 60
70 ประกาศผลสอบลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน) ตำแหน่ง นักกายภาพบำบัด Super administrator 30 ก.ค. 63 53
71 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) ตำแหน่ง พนักงานบริการ Super administrator 05 ต.ค. 63 75
72 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการทดสอบข้อเขียน ตำแหน่งพนักงาน ธุรการ Super administrator 07 ต.ค. 63 61
73 ประกาศผลการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน) ตำแหน่ง พนักงานธุรการ Super administrator 14 ต.ค. 63 39