วิสัยทัศน์ : เป็นโรงพยาบาลที่มีคุณภาพ  เจ้าหน้าที่ เก่ง ดี มีความสุข  และประชาชนพึงพอใจ 

ผู้บริหาร

 

User

 

เมนูหลัก

เชื่อมโยงลิงค์อื่นๆ

เชื่อมโยงหน่วยงาน

สถิติการใช้งาน

เข้าใช้จาก IP : 18.232.125.29
Online อยู่ : 1
วันนี้ 2
เมื่อวานนี้ 35
เดือนนี้ 401
ปีนี้ 529
รวมทั้งหมด 529
Record: 43 (04.02.2020)
( Counter 20-02-2020 )

แจ้งข่าวประชาสัมพันธ์

ลำดับที่ รายการ รายละเอียด ผู้โพส วันที่อัพเดท View
1 GREEN&CLEAN Hospital Super administrator 07 ส.ค. 61 289
2 ประกาศโรงพยาบาลน้ำหนาว เรื่องแสดงเจตนารมณ์สุจริต Super administrator 27 ธ.ค. 61 147
3 ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ที่ชำรุดใช้การไม่ได้ Super administrator 29 ม.ค. 62 200
4 ประกาศการปฏิบัติตามแนวทางการคัดกรองวัณโรคปอด ธรรมเม เฉยกลาง พัสดุ 19 มี.ค. 62 68
5 โครงการพัฒนาระบบงานวัณโรค ธรรมเม เฉยกลาง พัสดุ 19 มี.ค. 62 77
6 คู่มือคัดกรองวัณโรค ธรรมเม เฉยกลาง พัสดุ 20 มี.ค. 62 76
7 โครงการพัฒนาองค์กรคุณธรรม ธรรมเม เฉยกลาง พัสดุ 20 มี.ค. 62 79
8 คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานเพื่อการบริหารงานที่โปร่งใสในหน่วยงาน ธรรมเม เฉยกลาง พัสดุ 20 มี.ค. 62 70
9 ประกาศข้าราชการผู้มีผลงานการปฏิบัติราชการในระดับดีเด่นและดีมาก ธรรมเม เฉยกลาง พัสดุ 20 มี.ค. 62 72
10 มารตการป้องกันการรับสินบนในการจัดซื้อจัดจ้าง ธรรมเม เฉยกลาง พัสดุ 21 มิ.ย. 62 63
11 สรุปรายงานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบงานวัณโรค ธรรมเม เฉยกลาง พัสดุ 20 มี.ค. 62 72
12 แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบและส่งเสริมจริยธรรม ธรรมเม เฉยกลาง พัสดุ 20 มี.ค. 62 65
13 คู่มือการปูองกันผลประโยชน์ทับซ้อนและการปูองกันการทุจริตและประพฤติมิชอบในหน่วยงานภาครัฐ ธรรมเม เฉยกลาง พัสดุ 20 มี.ค. 62 76
14 รายงานผลการกำกับติดตามตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของหน่วยงาน ธรรมเม เฉยกลาง พัสดุ 20 มี.ค. 62 67
15 รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน ที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน ธรรมเม เฉยกลาง พัสดุ 20 มี.ค. 62 75
16 แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาระบบงานวัณโรค เครือข่ายบริการสุขภาพน้ำหนาว ธรรมเม เฉยกลาง พัสดุ 21 มี.ค. 62 71
17 รายงานผลการดำเนินการเติมกรอบแนวทางป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงาน ธรรมเม เฉยกลาง พัสดุ 21 มี.ค. 62 64
18 รายงานผลการกับกำติดตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของหน่วยงาน ธรรมเม เฉยกลาง พัสดุ 21 มี.ค. 62 74
19 แผนต่อต้านการทุจริต ธรรมเม เฉยกลาง พัสดุ 21 มี.ค. 62 69
20 ผังโครงสร้างโรงพยาบาล ธรรมเม เฉยกลาง พัสดุ 21 มี.ค. 62 74
21 คู่มือร้องเรียน ธรรมเม เฉยกลาง พัสดุ 21 มี.ค. 62 78
22 ผังการปฏิบัติงานศูนย์รับเรื่องร้องเรียนและไกล่เกลี่ย 21 มิ.ย. 62 77
23 สรุปรายงานเรื่องร้องเรียน ธรรมเม เฉยกลาง พัสดุ 21 มี.ค. 62 88
24 ขั้นตอนการให้บริการ ธรรมเม เฉยกลาง พัสดุ 21 มิ.ย. 62 100
25 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์เจรจาไกล่เกลี่ย ธรรมเม เฉยกลาง พัสดุ 21 มี.ค. 62 77
26 ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาบรรข้าราชการ ธรรมเม เฉยกลาง พัสดุ 21 มี.ค. 62 104
27 จรรยาบรรกระทรวงสาธารณสุข ธรรมเม เฉยกลาง พัสดุ 21 มี.ค. 62 83
28 นโยบายปลัดกระทรวงสาธารณสุข ธรรมเม เฉยกลาง พัสดุ 21 มี.ค. 62 81
29 ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน ธรรมเม เฉยกลาง พัสดุ 21 มี.ค. 62 82
30 ผลปฏิบัติราชการตามแผนปีงบประมาณ2561 ธรรมเม เฉยกลาง พัสดุ 21 มี.ค. 62 99
31 ผลปฏิบัติราชการตามแผนปีงบประมาณ2562 ธรรมเม เฉยกลาง พัสดุ 21 มี.ค. 62 95
32 แผนเงินปีงบประมาณ2562 ธรรมเม เฉยกลาง พัสดุ 09 เม.ย. 62 125
33 แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลทางเวปไซด์ ธรรมเม เฉยกลาง พัสดุ 31 มี.ค. 62 108
34 กรอบแนวทางบริหารผลการปฏิบัติงาน ธรรมเม เฉยกลาง พัสดุ 31 มี.ค. 62 103
35 กระบวนการจัดการวิธีการยื่นขออนุญาตด้านอาหาร ธรรมเม เฉยกลาง พัสดุ 01 เม.ย. 62 99
36 โครงการพัฒนาระบบงานวัณโรค ปีงบประมาณ 2562 รพ.น้ำหนาว อ.น้ำหนาว จ.เพชรบูรณ์ Super administrator 01 เม.ย. 62 125
37 ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน) ธรรมเม เฉยกลาง พัสดุ 10 เม.ย. 62 122
38 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน) ธรรมเม เฉยกลาง พัสดุ 26 เม.ย. 62 96
39 ผลการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) Super administrator 30 เม.ย. 62 119
40 การงานผลการดำเนิกรอบแนวทางการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนนการตาม ธรรมเม เฉยกลาง พัสดุ 18 มิ.ย. 62 39
41 การงานผลการดำเนินงานตามกรอบแนวทางการป้องกันการรับสินบน ธรรมเม เฉยกลาง พัสดุ 18 มิ.ย. 62 37
42 รายงานผลการกำกับติดตามและผลการดำเนินงานตามกรอบแนวทางการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ธรรมเม เฉยกลาง พัสดุ 18 มิ.ย. 62 65
43 รายงานผลการกำกับติดตามและผลการดำเนินงานตามและสรุปปัญหาการเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ ธรรมเม เฉยกลาง พัสดุ 18 มิ.ย. 62 57
44 สรุปรายงานการดำเนินการเรื่องร้องเรียน ธรรมเม เฉยกลาง พัสดุ 18 มิ.ย. 62 63
45 ประกาศข้าราชการผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีมาก ธรรมเม เฉยกลาง พัสดุ 18 มิ.ย. 62 60
46 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงานด้านสาธารณสุข ธรรมเม เฉยกลาง พัสดุ 18 มิ.ย. 62 77
47 รายงานการประเมินผลการปฎิบัติงานบุุคลากรในสังกัด รพ.น้ำหนาว ืืืnamnao 20 มิ.ย. 62 119
48 แผนปฏิบัติราชการประจำปี2562 ธรรมเม เฉยกลาง พัสดุ 21 มิ.ย. 62 95
49 แบบแสดงความบริสุทธิใจในการจัดซื้อจัดจ้าง ธรรมเม เฉยกลาง พัสดุ 21 มิ.ย. 62 127
50 รายงานผลการติดตามการดำเนินงานและสรุปปัญหาและอุปสรรคเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ ธรรมเม เฉยกลาง พัสดุ 21 ส.ค. 62 105
51 รายงานผลการดำเนินงานตามกรอบแนวทางการป้องกันการรับสินบน ธรรมเม เฉยกลาง พัสดุ 21 ส.ค. 62 112
52 รายงานผลการดำเนินงานตามกรอบแนวทางการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน ธรรมเม เฉยกลาง พัสดุ 21 ส.ค. 62 121
53 รายงานผลการกำกับติดตามและผลการดำเนินงานตามกรอบแนวทางการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตามคู่มือแนวทางการคัดกรองวัณโรคปอดไตรมาส๔ ธรรมเม เฉยกลาง พัสดุ 21 ส.ค. 62 133
54 สรุปรายงานการดำเนินการเรื่องร้องเรียนของโรงพยาบาลน้ำหนาว ในรอบ 6เดือนหลังปี2562 Super administrator 06 ก.ย. 62 118
55 ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน) Super administrator 11 พ.ย. 62 102
56 ประกาศผู้มีสิทธิ์สอบลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน) Super administrator 22 พ.ย. 62 81
57 ประกาศผลสอบลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน) Super administrator 28 พ.ย. 62 105
58 ประกาศกรอบแนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน Super administrator 06 ธ.ค. 62 47
59 ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน) 1อัตรา Super administrator 13 ม.ค. 63 69
60 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน) ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข Super administrator 20 ม.ค. 63 41
61 ประกาศผลสอบลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน) ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข Super administrator 24 ม.ค. 63 32
62 ประกาศข้าราชการผู้มีผลปฏิบัติราชการดีเด่น รอบ 1 ตุลาคม 2562 Super administrator 31 ม.ค. 63 25