วิสัยทัศน์ : เป็นโรงพยาบาลที่มีคุณภาพ  เจ้าหน้าที่ เก่ง ดี มีความสุข  และประชาชนพึงพอใจ 

ผู้บริหาร

เชื่อมโยงลิงค์อื่นๆ

เชื่อมโยงหน่วยงาน

สถิติการใช้งาน

เข้าใช้จาก IP : 34.201.18.139
Online อยู่ : 1
วันนี้ 25
เมื่อวานนี้ 24
เดือนนี้ 691
ปีนี้ 5,711
รวมทั้งหมด 5,711
Record: 142 (09.04.2020)
( Counter 29-10-2020 )

นโยบายและยุทธศาสตร์

วิสัยทัศน์ : เป็นโรงพยาบาลที่มีคุณภาพ เจ้าหน้าที่ เก่ง ดี มีความสุข และประชาชนพึงพอใจ

พันธกิจ : ให้บริการรักษาพยาบาล ส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และฟื้นฟูสภาพของผู้รับบริการและชุมชน ด้วยความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย ถูกต้องครบถ้วน เสมอภาค ด้วยความใส่ใจดุจญาติมิตร โดยเครื่องมือแพทย์ที่เหมาะสม และบุคลากรทางการแพทย์ที่ผ่านการอบรมเป็นอย่างดี ภายใต้มาตรฐานวิชาชีพและจริยธรรม เพื่อตอบสนองความต้องการของเจ้าหน้าที่และประชาชน

ค่านิยม

  1. การมุ่งเน้นผู้ป่วยและลูกค้า(Patients & Customer Focus)
  2. องค์กรการเรียนรู้ (Learning Organization)
  3. การมุ่งเน้นผลลัพธ์ (Focus on Results)
  4. เป็นองค์กรที่มีคุณธรรมด้านซื่อสัตย์ ประหยัด และทำงานเป็นทีม

 

ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์

1.พัฒนาคุณภาพระบบบริการ        

2.สร้างเสริมสุขภาพตามกลุ่มวัย, กลุ่มโรค ในผู้ป่วยและญาติ เจ้าหน้าที่ และชุมชน

  1. พัฒนาคุณภาพระบบสนับสนุนบริการ
  2. พัฒนาสมรรถนะบุคลากรให้เก่ง ดี และมีความสุข

 

เข็มมุ่ง

1.พัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วยทั้งเชิงรับและเชิงรุก ใน Acute MI , Stroke, COPD, Asthma,Sepsis, TB, DM, HT,การบาดเจ็บจากอุบัติเหตุ, แม่และเด็ก ,โรคจิต และโรคซึมเศร้า

  1. พัฒนาคุณภาพห้องปฏิบัติการชันสูตร
  2. พัฒนาให้เกิดความปลอดภัยทางคลินิกโดยใช้ Patient safety goal : SIMPLE 10 เรื่อง I1 hand hygiene M1.2 HAD M3 MED reconciliation P1 patient identify P2.1 SBAR P2.3 critical test results P4.2 Preventing Patient Falls E1. Response to the deteriorating patient E3 Acute coronary syndrome E4 maternal &neonatal morbidity
ข้อมูล : นโยบายและยุทธศาสตร์ เผยแพร่โดย : administrator View : 3668