วิสัยทัศน์ : เป็นโรงพยาบาลที่มีคุณภาพ  เจ้าหน้าที่ เก่ง ดี มีความสุข  และประชาชนพึงพอใจ 

ผู้บริหาร

แพทย์หญิงวิจิตรา แพงขะ

ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลน้ำหนาว

โทร.056-705-793

เชื่อมโยงลิงค์อื่นๆ

เชื่อมโยงหน่วยงาน

สถิติการใช้งาน

เข้าใช้จาก IP : 3.226.72.118
Online อยู่ : 1
วันนี้ 13
เมื่อวานนี้ 22
เดือนนี้ 184
ปีนี้ 2,810
รวมทั้งหมด 9,593
Record: 142 (09.04.2020)
( Counter 10-05-2021 )

สำนักงานสาธารณสุข อ.น้ำหนาว

ลำดับที่ รายการ รายละเอียด ผู้โพส วันที่อัพเดท View
1 สขร 1 ส.ค. 63. 03 ก.ย. 63 92
2 EB 8 .บันทึกข้อความ รายงานผล (มีนาคม ๒๕๖๓ – พฤษภาคม ๒๕๖๓) 03 ก.ย. 63 94
3 EB8 บันทึกรับทราบกำกับติดตามไตรมาส 4 03 ก.ย. 63 85
4 EB3 บันทึกสรุปการวิเคราะห์จัดซื้อจัดจ้างปี 2563 kik 23 ธ.ค. 63 49
5 EB3 รายงายวิเคราะห์ความเสี่ยง น้ำหนาว 2563 kik 23 ธ.ค. 63 46
6 EB3 แบบฟอร์มการขออนุญาตนำรายงานสรุปผลการจัดวื้อจัดจ้างขึ้นเว็บไซต์ kik 23 ธ.ค. 63 52
7 EB2 1.1 ข้อมูลผู้บริหาร สสอ. น้ำหนาว kik 23 ธ.ค. 63 44
8 EB2 1.2 วิสัยทัศน์ พันธกิจ สสอ.น้ำหนาว 64 kik 23 ธ.ค. 63 57
9 EB2 1.4 หน้าที่และอำนาจของหน่วยงาน ตามกฎหมาย kik 23 ธ.ค. 63 49
10 EB2 1.9 วิสัยทัศน์ พันธกิจ สสอ.น้ำหนาว 64 kik 23 ธ.ค. 63 45
11 EB2 1.10 ยุทธศาสตร์ของชาติ โดยรวม kik 23 ธ.ค. 63 46
12 EB2 1.11 พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ.2562 kik 23 ธ.ค. 63 50
13 EB2 1.12 ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2552 kik 23 ธ.ค. 63 52
14 EB2 1.13 ข้อบังคับสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข kik 23 ธ.ค. 63 50
15 EB2 1.14 อินโฟกราฟฟิกคณะกรรมการจริยธรรม-ประจำสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข kik 23 ธ.ค. 63 45
16 EB2 1.15 จรรยาบรรณกระทรวงสาธารณสุข kik 23 ธ.ค. 63 45
17 EB2 5 หลักเกณฑ์ ขั้นตอนรับเรื่องร้องเรียนเรื่องการปฏิบัติงานของ จนท. สสอ.น้ำหนาว kik 23 ธ.ค. 63 45
18 EB2 6. หลักเกณฑ์และขั้นตอน รับเรื่องร้องเรียนเรื่องทุจริตและประพฤติมิชอบ สสอ.น้ำหนาว kik 23 ธ.ค. 63 69
19 EB2 7. รายงานผลการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือการให้บริการ kik 23 ธ.ค. 63 73
20 EB2 8. รายงานผลการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ kik 23 ธ.ค. 63 81
21 EB1 4 รายงานผลการการดำเนินการบริหารเว็บไซต์ kik 23 ธ.ค. 63 85
22 EB1 2. คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานปฏิบัติงานบริหารจัดการเว็บไซต์ kik 23 ธ.ค. 63 93
23 EB4 ประกาศมาตรการการนำข้อมูลเผยแพร่บนเว็บไ kik 23 ธ.ค. 63 69
24 EB4 1.4 บันทึกข้อความคำสั่งปิดปลดประกาศ kik 23 ธ.ค. 63 71
25 EB4 1.4 คำสั่งมอบหมายการปิดประกาศ หรือปลดประกาศ kik 23 ธ.ค. 63 113
26 EB1 1. บันทึกข้อความลงนามคำสั่ง และปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน kik 12 มี.ค. 64 20
27 EB1 3.แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน kik 12 มี.ค. 64 23
28 EB4 1.2 แผนการจัดสรรงบประมาณ 64 kik 12 มี.ค. 64 21
29 EB4 1.1 บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบและสั่งการ ปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน kik 12 มี.ค. 64 18
30 EB5 1.บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบและสั่งการ ปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน kik 12 มี.ค. 64 21
31 EB5 สขร 1 ต.ค. 63 kik 13 มี.ค. 64 20
32 EB5 สขร 1 พ.ย. 63 kik 13 มี.ค. 64 21
33 EB5 สขร 1 ธ.ค. 63 kik 13 มี.ค. 64 22
34 EB6 2.นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลของผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน และเป็นนโยบายที่ใช้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 kik 13 มี.ค. 64 21
35 EB6 1. บันทึกข้อความลงนามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลของผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน และปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน kik 13 มี.ค. 64 13
36 EB7 1. บันทึกข้อความลงนามคำสั่ง หรือประกาศมาตรการการบริหารผลการปฏิบัติงานและการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำ kik 13 มี.ค. 64 12
37 EB7 2.ประกาศมาตรการการบริหารผลการปฏิบัติงานและการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำ kik 13 มี.ค. 64 13
38 EB7 3.กรอบแนวทางการบริหารผลการปฏิบัติงานและการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำ kik 13 มี.ค. 64 11
39 EB7 5.หลักฐานหนังสือแจ้งเวียน ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 kik 13 มี.ค. 64 13
40 EB8 1.บันทึกข้อความลงนามในประกาศผลการปฏิบัติราชการประจำปีของบุคลากรในหน่วยงาน ระดับดีเด่น และดีมาก และปรากฎการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน kik 13 มี.ค. 64 14
41 EB10 1.คู่มือการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือการให้บริการของเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงาน kik 13 มี.ค. 64 14
42 EB10 2.ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนเรื่องทุจริตและประพฤติมิชอบ kik 13 มี.ค. 64 16
43 EB10 3. บันทึกข้อความสรุปรายงาน รอบ 6 เดือน ปี 2564 kik 13 มี.ค. 64 15
44 EB11 1.บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบและสั่งการ kik 13 มี.ค. 64 13
45 EB11 2.1 สรุปผลการดำเนินงานการจัดการข้อร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือการให้บริการของเจ้าหน้าที่ ไตรมาส 2 kik 13 มี.ค. 64 13
46 EB11 3.1 สรุปผลการดำเนินงานการจัดการข้อร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ไตรมาส 2 kik 13 มี.ค. 64 13
47 EB2 1.5 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน หรือการปฏิบัติงานของหน่วยงาน kik 14 มี.ค. 64 12
48 EB2 1.7 ข้อมูลการติดต่อ ประกอบด้วย ที่อยู่หน่วยงาน หมายเลขโทรศัพท์ หมายเลขโทรสาร ที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ แผนที่ตั้งหน่วยงาน kik 14 มี.ค. 64 13
49 EB2 4.แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของหน่วยงาน และการติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของหน่วยงาน kik 14 มี.ค. 64 13
50 EB2 9.1การวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปีที่ผ่านมา (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563) kik 14 มี.ค. 64 13
51 EB2 9.4ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยแนวทางปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2560 kik 14 มี.ค. 64 10
52 EB9 1.2 โครงการการเสริมสร้างและพัฒนาทางจริยธรรม kik 14 มี.ค. 64 15
53 EB9 1.1บันทึกขออนุมัติดำเนินโครงการ kik 14 มี.ค. 64 11
54 EB9 3.บันทึกข้อความเสนอผู้บริหารเพื่อรับทราบรายงานการอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงาน kik 14 มี.ค. 64 13
55 EB9 4.รายงานการอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ภายในหน่วย kik 14 มี.ค. 64 15
56 EB9 5. ภาพกิจกรรมที่ระบุวัน เวลา สถานที่จัดกิจกรรม kik 14 มี.ค. 64 20
57 EB12 1.1 .บันทึกข้อความ ขออนุมัติดำเนินโครงการ kik 14 มี.ค. 64 18
58 EB12 2. รายงานการประชุม kik 14 มี.ค. 64 14
59 EB12 3. บันทึกข้อความการประชุมให้ผู้บริหารทราบ kik 14 มี.ค. 64 14
60 EB12 6. บันทึกข้อความขอเผยแพร ผลการดำเนินกิจกรรม TO BE NUMBER ONE kik 14 มี.ค. 64 15
61 EB12 5. สรุปผลการดำเนินกิจกรรมตามภาระกิจ สสอ.น้ำหนาว kik 14 มี.ค. 64 7
62 EB12 4. รายงานการติดตามประเมินผลโครงการ TO BE NUMBER ONE kik 14 มี.ค. 64 7
63 EB13 1. บันทึกข้อความลงนาในประกาศ สสอ.น้ำหนาว บนเว็ปไซต์ kik 14 มี.ค. 64 8
64 EB13 2.1 ประกาศมาตรการ ให้และรับของขวัญข้าราชการชั้นผุ้ใหญ่ในเทศกาลชั้นผู้ใหญ่ kik 14 มี.ค. 64 7
65 EB13 2.2 มาตรการป้องกันการทุจริตการเบิกจ่ายยา ตามสิทธิ์สวัสดิการข้าราชการ kik 14 มี.ค. 64 14
66 EB13 2.3 ประกาศมาตรการป้องกันการรับสินบนในการจัดซื้อจัดจ้าง kik 14 มี.ค. 64 14
67 EB13 2.4 ประกาศมาตรการ การรับสินบนประเด็นเงินบริจาคและทรัพย์สินบริจาด kik 14 มี.ค. 64 12
68 EB13 2.5 มาตรการป้องกันการทัจริต และแก้ไขการกระทำผิดวินัยของเจ้าหน้าที่รัฐ kik 14 มี.ค. 64 12
69 EB13 2.6 ประกาศมาตรการ การรับของแถม kik 14 มี.ค. 64 15
70 EB13 2.7 ประกาศมาตรการ การจัดสวัสดิการในหน่วยงาน kik 14 มี.ค. 64 15
71 EB13 3..หลักฐานหนังสือแจ้งเวียน kik 14 มี.ค. 64 13
72 EB13 4.บันทึกข้อความรายงานสรุปผลการประกาศมาตรการการรับสินบน สสอ.น้ำหนาว พ.ต.63 บนเว็ปไซต์ kik 14 มี.ค. 64 16
73 EB14 1. บันทึกข้อความลงนาในประกาศ สสอ.น้ำหนาว บนเว็ปไซต์ kik 14 มี.ค. 64 13
74 EB14 2.ประกาศแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการยืมพัสดุประเภทใช้คงรูปและการยืมพัสดุประเภทใช้สิ้นเปลือง - Copy kik 14 มี.ค. 64 13
75 EB14 3.ประกาศแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการยืมพัสดุประเภทใช้คงรูปและการยืมพัสดุประเภทใช้สิ้นเปลือง kik 14 มี.ค. 64 14
76 EB14 4.หนังสือแจ้งเวียน kik 14 มี.ค. 64 12
77 EB16 1. บันทึกข้อความลงนามประกาศเจตจำนงสุจริตของผู้บริหารสูงสุด kik 14 มี.ค. 64 13
78 EB16 2.ประกาศเจตจำนงสุจริตของผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน kik 14 มี.ค. 64 16
79 EB16 3.ประกาศเจตจำนงสุจริตของผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน kik 14 มี.ค. 64 13
80 EB19 1. บันทึกข้อความเชิญประชุมวิเคราะห์ความเสี่ยง kik 14 มี.ค. 64 14
81 EB19 2. สรุปผลการประชุมเพื่อวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงาน kik 14 มี.ค. 64 14
82 EB19 3. รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนของ สสอ.น้ำหนาว kik 14 มี.ค. 64 15
83 EB19 4. บันทึกเสนอผู้บริหารเพื่อทราบ kik 14 มี.ค. 64 15
84 EB20 1. บันทึกข้อความขอเผยแพร่ คู่มือแนวทางการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน สสอ.น้ำหนาว บนเว็ปไซต์ kik 14 มี.ค. 64 16
85 EB20 2.คู่มือแนวทางการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน สสอ.น้ำหนาว kik 14 มี.ค. 64 16
86 EB20 3. บันทึกข้อความ แจ้งเวียน คู่มือแนวทางปฏิบัติงานเพื่อการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน kik 14 มี.ค. 64 12
87 EB20 4. บันทึกข้อความรายงานผลการดำเนินการตามกรอบแนวทาง kik 14 มี.ค. 64 12
88 EB5 สขร 1 ม.ค. 64 kik 15 มี.ค. 64 13
89 EB5 สขร 1 ก.พ. 64 kik 15 มี.ค. 64 13
90 EB5 สขร 1 มี.ค. 64 kik 15 มี.ค. 64 14
91 EB18 1.1แบบฟอร์มที่ 2 รายงานผลการดำเนินงาน ฯ ชมรมจริยธรรม สสอ.น้ำหนาว 6 เดือน kik 15 มี.ค. 64 13
92 EB18 แบบฟอร์มที่ 3 การติดตามประเมินผล ฯ สสอ.น้ำหนาว kik 15 มี.ค. 64 11
93 EB15 2. มีแบบฟอร์มใบยืมพัสดุประเภทใช้คงรูประหว่างหน่วยงานของรัฐ การให้บุคคลยืมใช้ภายในสถานที่ของหน่วยงานของรัฐเดียวกัน และการยืมไปใช้นอกสถานที่ของหน่วยงานของรัฐ kik 15 มี.ค. 64 12
94 EB15 3. มีแบบฟอร์มใบยืมพัสดุประเภทใช้สิ้นเปลืองระหว่างหน่วยงานของรัฐ kik 15 มี.ค. 64 12
95 EB15 4.หนังสือแจ้งเวียน kik 15 มี.ค. 64 13
96 EB18 1.1แบบฟอร์มที่ 2 รายงานผลการดำเนินงาน ฯ ชมรมจริยธรรม สสอ.น้ำหนาว 6 เดือน kik 15 มี.ค. 64 14
97 EB18 2.2บันทึกข้อความเสนอแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรม kik 15 มี.ค. 64 12
98 EB18 1.2บันทึกข้อความเสนอแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริต kik 15 มี.ค. 64 14
99 EB17 1บันทึกข้อความเสนอผู้บริหาร ขอเผยแพร่บนเว็ปไซต์ kik 15 มี.ค. 64 13
100 EB17 2. แผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 kik 15 มี.ค. 64 11
101 EB17 3.แบบฟอร์มที่ 1 แผนปฏิบัติการ ฯ สสอ.น้ำหนาว 2564 kik 15 มี.ค. 64 12
102 EB12 1.2โครงการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันให้แก่เยาวชน แกนนำ TO BE NUMBER ONE สสอ.น้ำหนาว kik 15 มี.ค. 64 12
103 EB21 1.1 บันทึกข้อความขออนุมัติดำเนินโครงการ kik 15 มี.ค. 64 12
104 EB21 1.2 โครงการ kik 15 มี.ค. 64 13
105 EB21 3.บันทึกข้อความเสนอผู้บริหารเพื่อรับทราบรายงานการอบรมให้ความรู้เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน kik 15 มี.ค. 64 13
106 EB21 4.รายงานการอบรมให้ความรู้เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน kik 15 มี.ค. 64 12
107 E21 5. ภาพกิจกรรมที่ระบุวัน เวลา สถานที่จัดกิจกรรม kik 15 มี.ค. 64 16
108 EB4 แผนการจัดซื้อวัสุงานบ้านงานครัว kik 15 มี.ค. 64 13
109 EB4 แผนการจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ สสอ.น้ำหนาว 2564 kik 15 มี.ค. 64 11
110 EB4 ชุดอนุมัติค่าโทรคมนาคม kik 15 มี.ค. 64 13
111 EB4 ชุออนุมัติ ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง kik 15 มี.ค. 64 14
112 EB8 1.บันทึกข้อความลงนามในประกาศผลการปฏิบัติราชการประจำปีของบุคลากรในหน่วยงาน ระดับดีเด่น และดีมาก และปรากฎการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน kik 15 มี.ค. 64 13
113 EB8 2. ประกาศรายงานการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีของบุคลากรในหน่วยงาน ระดับดีเด่น และดีมาก kik 15 มี.ค. 64 14
114 EB8 ไตรมาสที่ 1 หลักฐานประกาศรายงานการประเมินผล ฯ - รอบ 2 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (เมษายน 2563 - กันยายน 2563) kik 15 มี.ค. 64 13
115 EB4 แผนจัดซื้อวัสดุสำนักงาน kik 15 มี.ค. 64 12
116 EB 2 3.แผนปฏิบัติการประจำปีของหน่วยงาน kik 15 มี.ค. 64 14
117 EB24 3. คู่มือแนวปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน kik 15 มี.ค. 64 12
118 EB24 1.บันทึกข้อความลงนามประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิด kik 15 มี.ค. 64 6
119 EB24 2.ประกาศเจตนารมการป้องกันและแก้ไขปัญหาล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน kik 15 มี.ค. 64 7
120 EB24 4. บันทึกข้อความแจ้งเวียนประกาศเจตนารมณ์และคู่มือการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน kik 15 มี.ค. 64 32
121 EB24 5.บันทึกข้อความรายงานการกำกับติดตามมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงานของหน่วยงาน kik 15 มี.ค. 64 38
122 EB24 6.แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันแ kik 15 มี.ค. 64 40
123 EB22 1.1 บันทึกข้อความขออนุมัติดำเนินโครงการ kik 15 มี.ค. 64 39
124 EB22 1.2โครงการ Strong kik 15 มี.ค. 64 48
125 EB23 1. บันทึกข้อความ การจัดตั้ง ชมรม STRONG สสอ.น้ำหนาว บนเว็ปไซต์ kik 15 มี.ค. 64 38
126 EB23 2. แนวทางการดำเนินกิจกรรมของชมรม STRONG ... kik 15 มี.ค. 64 34
127 EB23 3. รายชื่อสมาชิกของชมรม STRONG ... kik 15 มี.ค. 64 45