วิสัยทัศน์ : เป็นโรงพยาบาลที่มีคุณภาพ  เจ้าหน้าที่ เก่ง ดี มีความสุข  และประชาชนพึงพอใจ 

ผู้บริหาร

 

User

 

เมนูหลัก

เชื่อมโยงลิงค์อื่นๆ

เชื่อมโยงหน่วยงาน

สถิติการใช้งาน

เข้าใช้จาก IP : 54.91.121.255
Online อยู่ : 1
วันนี้ 5
เมื่อวานนี้ 14
เดือนนี้ 263
ปีนี้ 1,597
รวมทั้งหมด 16,065
Record: 1376 (20.07.2018)
( Counter 22-04-2019 )

สำนักงานสาธารณสุขน้ำหนาว

ลำดับที่ รายการ รายละเอียด ผู้โพส วันที่อัพเดท View
1 ประกาศเผยแพร่แบบสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน Super administrator 02 ม.ค. 62 56
2 ประกาศเผยแพร่แบบสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน Super administrator 08 มี.ค. 62 21
3 โครงการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันให้แก่เยาวชน(สสอ.น้ำหนาว) ธรรมเม เฉยกลาง พัสดุ 27 มี.ค. 62 10
4 สรุปผลการดำเนินกิจกรรมตามภารกิจ(สสอ.น้ำหนาว) ธรรมเม เฉยกลาง พัสดุ 27 มี.ค. 62 6
5 flow chartวิธีเฉพาะเจาะจง (สสอ.น้ำหนาว) ธรรมเม เฉยกลาง พัสดุ 27 มี.ค. 62 8
6 ประกาศนโยบายการบริหารงานด้วยความสุจริต (สสอ.น้ำหนาว) ธรรมเม เฉยกลาง พัสดุ 27 มี.ค. 62 8
7 ประกาศสป.- สสอ.น้ำหนาว ธรรมเม เฉยกลาง พัสดุ 27 มี.ค. 62 8
8 แผนการจัดซ้ื้อจัางปีงบ2562 (สสอ.น้ำหนาว) ธรรมเม เฉยกลาง พัสดุ 27 มี.ค. 62 10
9 ประกาศ สป.มาตรฐานขั้นต่ำ สสอ.น้ำหนาว ธรรมเม เฉยกลาง พัสดุ 27 มี.ค. 62 8
10 แบบรายงาน สขร.1 มกราคม สสอ.น้ำหนาว ธรรมเม เฉยกลาง พัสดุ 27 มี.ค. 62 14
11 แบบรายงาน สขร.1 กุมภาพันธ์ สสอ.น้ำหนาว ธรรมเม เฉยกลาง พัสดุ 27 มี.ค. 62 6
12 กรอบแนวทางการป้องกันการรับสินบน สสอ.น้ำหนาว ธรรมเม เฉยกลาง พัสดุ 31 มี.ค. 62 6
13 ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน สสอ.น้ำหนาว ธรรมเม เฉยกลาง พัสดุ 31 มี.ค. 62 6
14 มาตรการป้องกันการรับสิน สสอ.น้ำหนาว ธรรมเม เฉยกลาง พัสดุ 31 มี.ค. 62 7
15 แผนจัดประชุมผลประโยชน์ทับซ้อน สสอ.น้ำหนาว ธรรมเม เฉยกลาง พัสดุ 31 มี.ค. 62 6
16 แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต สสอ.น้ำหนาว ธรรมเม เฉยกลาง พัสดุ 31 มี.ค. 62 6
17 รายงานผลการดำเนินงานเกี่ยวกับการป้องกันปราบปรามการทุจริต ธรรมเม เฉยกลาง พัสดุ 31 มี.ค. 62 6
18 คู่มือการดำเนินงานสุขภิบาลอาหาร สำหรับร้านอาหาร ธรรมเม เฉยกลาง พัสดุ 31 มี.ค. 62 6
19 ประกาศสป.- สสอ.น้ำหนาว ธรรมเม เฉยกลาง พัสดุ 31 มี.ค. 62 7
20 สรุปตัวชี้วัดตรวจราชการ-monitor ปี 61 ธรรมเม เฉยกลาง พัสดุ 31 มี.ค. 62 6
21 กรอบแนวทางการดำเนินงานผลการปฏิบัติราชการ ธรรมเม เฉยกลาง พัสดุ 31 มี.ค. 62 7
22 ประกาศเจตจำนง สสอ.น้ำหนาว ธรรมเม เฉยกลาง พัสดุ 31 มี.ค. 62 11
23 คำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์รับเรื่องร้องเรียน ธรรมเม เฉยกลาง พัสดุ 31 มี.ค. 62 7
24 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการรับเรื่องร้องเรียน ธรรมเม เฉยกลาง พัสดุ 31 มี.ค. 62 12
25 ประกาศมาตรการป้องกันการรับสินบนในการจัดซื้อจัดจ้าง ธรรมเม เฉยกลาง พัสดุ 31 มี.ค. 62 10
26 วิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน ธรรมเม เฉยกลาง พัสดุ 31 มี.ค. 62 9
27 คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานปฏิบัติงานบริหารจัดการเว็บไซต์ ธรรมเม เฉยกลาง พัสดุ 31 มี.ค. 62 11