วิสัยทัศน์ : เป็นโรงพยาบาลที่มีคุณภาพ  เจ้าหน้าที่ เก่ง ดี มีความสุข  และประชาชนพึงพอใจ 

ผู้บริหาร

 

User

 

เมนูหลัก

เชื่อมโยงลิงค์อื่นๆ

เชื่อมโยงหน่วยงาน

สถิติการใช้งาน

เข้าใช้จาก IP : 18.232.125.29
Online อยู่ : 1
วันนี้ 28
เมื่อวานนี้ 27
เดือนนี้ 392
ปีนี้ 520
รวมทั้งหมด 520
Record: 43 (04.02.2020)
( Counter 19-02-2020 )

สำนักงานสาธารณสุข อ.น้ำหนาว

ลำดับที่ รายการ รายละเอียด ผู้โพส วันที่อัพเดท View
1 ประกาศเผยแพร่แบบสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน Super administrator 02 ม.ค. 62 146
2 ประกาศเผยแพร่แบบสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน Super administrator 08 มี.ค. 62 107
3 โครงการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันให้แก่เยาวชน(สสอ.น้ำหนาว) ธรรมเม เฉยกลาง พัสดุ 27 มี.ค. 62 79
4 สรุปผลการดำเนินกิจกรรมตามภารกิจ(สสอ.น้ำหนาว) ธรรมเม เฉยกลาง พัสดุ 27 มี.ค. 62 75
5 flow chartวิธีเฉพาะเจาะจง (สสอ.น้ำหนาว) ธรรมเม เฉยกลาง พัสดุ 27 มี.ค. 62 69
6 ประกาศนโยบายการบริหารงานด้วยความสุจริต (สสอ.น้ำหนาว) ธรรมเม เฉยกลาง พัสดุ 27 มี.ค. 62 77
7 ประกาศสป.- สสอ.น้ำหนาว ธรรมเม เฉยกลาง พัสดุ 27 มี.ค. 62 78
8 แผนการจัดซ้ื้อจัางปีงบ2562 (สสอ.น้ำหนาว) ธรรมเม เฉยกลาง พัสดุ 27 มี.ค. 62 73
9 ประกาศ สป.มาตรฐานขั้นต่ำ สสอ.น้ำหนาว ธรรมเม เฉยกลาง พัสดุ 27 มี.ค. 62 60
10 แบบรายงาน สขร.1 มกราคม สสอ.น้ำหนาว ธรรมเม เฉยกลาง พัสดุ 27 มี.ค. 62 84
11 แบบรายงาน สขร.1 กุมภาพันธ์ สสอ.น้ำหนาว ธรรมเม เฉยกลาง พัสดุ 27 มี.ค. 62 77
12 กรอบแนวทางการป้องกันการรับสินบน สสอ.น้ำหนาว ธรรมเม เฉยกลาง พัสดุ 31 มี.ค. 62 83
13 ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน สสอ.น้ำหนาว ธรรมเม เฉยกลาง พัสดุ 31 มี.ค. 62 69
14 มาตรการป้องกันการรับสิน สสอ.น้ำหนาว ธรรมเม เฉยกลาง พัสดุ 31 มี.ค. 62 70
15 แผนจัดประชุมผลประโยชน์ทับซ้อน สสอ.น้ำหนาว ธรรมเม เฉยกลาง พัสดุ 31 มี.ค. 62 73
16 แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต สสอ.น้ำหนาว ธรรมเม เฉยกลาง พัสดุ 31 มี.ค. 62 76
17 รายงานผลการดำเนินงานเกี่ยวกับการป้องกันปราบปรามการทุจริต ธรรมเม เฉยกลาง พัสดุ 31 มี.ค. 62 69
18 คู่มือการดำเนินงานสุขภิบาลอาหาร สำหรับร้านอาหาร ธรรมเม เฉยกลาง พัสดุ 31 มี.ค. 62 79
19 ประกาศสป.- สสอ.น้ำหนาว ธรรมเม เฉยกลาง พัสดุ 31 มี.ค. 62 85
20 สรุปตัวชี้วัดตรวจราชการ-monitor ปี 61 ธรรมเม เฉยกลาง พัสดุ 31 มี.ค. 62 105
21 กรอบแนวทางการดำเนินงานผลการปฏิบัติราชการ ธรรมเม เฉยกลาง พัสดุ 31 มี.ค. 62 146
22 ประกาศเจตจำนง สสอ.น้ำหนาว ธรรมเม เฉยกลาง พัสดุ 31 มี.ค. 62 208
23 คำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์รับเรื่องร้องเรียน ธรรมเม เฉยกลาง พัสดุ 31 มี.ค. 62 161
24 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการรับเรื่องร้องเรียน ธรรมเม เฉยกลาง พัสดุ 31 มี.ค. 62 182
25 ประกาศมาตรการป้องกันการรับสินบนในการจัดซื้อจัดจ้าง ธรรมเม เฉยกลาง พัสดุ 31 มี.ค. 62 182
26 วิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน ธรรมเม เฉยกลาง พัสดุ 31 มี.ค. 62 181
27 คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานปฏิบัติงานบริหารจัดการเว็บไซต์ ธรรมเม เฉยกลาง พัสดุ 31 มี.ค. 62 161
28 แผนปฎิบัติการสำนักงานสาธารณสุข อำเภอน้ำหนาว 2562 พร้อมแบบ สขร. Super administrator 21 มิ.ย. 62 175
29 ITA Super administrator 26 ส.ค. 62 194
30 EB2 การกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการดำเนินการเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง Super administrator 16 ธ.ค. 62 40
31 EB1 วิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี (ที่ผ่านมา) Super administrator 16 ธ.ค. 62 35
32 EB3 การเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2563 Super administrator 16 ธ.ค. 62 43
33 EB4 อนุญาตเผยแพร่ สขร 1 เดือน ก.ย. - ต.ค. 62 Super administrator 16 ธ.ค. 62 28