วิสัยทัศน์ : เป็นโรงพยาบาลที่มีคุณภาพ  เจ้าหน้าที่ เก่ง ดี มีความสุข  และประชาชนพึงพอใจ 

ผู้บริหาร

 

User

 

เชื่อมโยงลิงค์อื่นๆ

เชื่อมโยงหน่วยงาน

สถิติการใช้งาน

เข้าใช้จาก IP : 34.200.218.187
Online อยู่ : 3
วันนี้ 23
เมื่อวานนี้ 21
เดือนนี้ 112
ปีนี้ 4,567
รวมทั้งหมด 4,567
Record: 142 (09.04.2020)
( Counter 05-08-2020 )

สำนักงานสาธารณสุข อ.น้ำหนาว

ลำดับที่ รายการ รายละเอียด ผู้โพส วันที่อัพเดท View
1 ประกาศเผยแพร่แบบสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน Super administrator 02 ม.ค. 62 219
2 ประกาศเผยแพร่แบบสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน Super administrator 08 มี.ค. 62 176
3 โครงการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันให้แก่เยาวชน(สสอ.น้ำหนาว) ธรรมเม เฉยกลาง พัสดุ 27 มี.ค. 62 145
4 สรุปผลการดำเนินกิจกรรมตามภารกิจ(สสอ.น้ำหนาว) ธรรมเม เฉยกลาง พัสดุ 27 มี.ค. 62 140
5 flow chartวิธีเฉพาะเจาะจง (สสอ.น้ำหนาว) ธรรมเม เฉยกลาง พัสดุ 27 มี.ค. 62 129
6 ประกาศนโยบายการบริหารงานด้วยความสุจริต (สสอ.น้ำหนาว) ธรรมเม เฉยกลาง พัสดุ 27 มี.ค. 62 143
7 ประกาศสป.- สสอ.น้ำหนาว ธรรมเม เฉยกลาง พัสดุ 27 มี.ค. 62 150
8 แผนการจัดซ้ื้อจัางปีงบ2562 (สสอ.น้ำหนาว) ธรรมเม เฉยกลาง พัสดุ 27 มี.ค. 62 135
9 ประกาศ สป.มาตรฐานขั้นต่ำ สสอ.น้ำหนาว ธรรมเม เฉยกลาง พัสดุ 27 มี.ค. 62 111
10 แบบรายงาน สขร.1 มกราคม สสอ.น้ำหนาว ธรรมเม เฉยกลาง พัสดุ 27 มี.ค. 62 148
11 แบบรายงาน สขร.1 กุมภาพันธ์ สสอ.น้ำหนาว ธรรมเม เฉยกลาง พัสดุ 27 มี.ค. 62 138
12 กรอบแนวทางการป้องกันการรับสินบน สสอ.น้ำหนาว ธรรมเม เฉยกลาง พัสดุ 31 มี.ค. 62 153
13 ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน สสอ.น้ำหนาว ธรรมเม เฉยกลาง พัสดุ 31 มี.ค. 62 136
14 มาตรการป้องกันการรับสิน สสอ.น้ำหนาว ธรรมเม เฉยกลาง พัสดุ 31 มี.ค. 62 137
15 แผนจัดประชุมผลประโยชน์ทับซ้อน สสอ.น้ำหนาว ธรรมเม เฉยกลาง พัสดุ 31 มี.ค. 62 141
16 แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต สสอ.น้ำหนาว ธรรมเม เฉยกลาง พัสดุ 31 มี.ค. 62 144
17 รายงานผลการดำเนินงานเกี่ยวกับการป้องกันปราบปรามการทุจริต ธรรมเม เฉยกลาง พัสดุ 31 มี.ค. 62 126
18 คู่มือการดำเนินงานสุขภิบาลอาหาร สำหรับร้านอาหาร ธรรมเม เฉยกลาง พัสดุ 31 มี.ค. 62 134
19 ประกาศสป.- สสอ.น้ำหนาว ธรรมเม เฉยกลาง พัสดุ 31 มี.ค. 62 153
20 สรุปตัวชี้วัดตรวจราชการ-monitor ปี 61 ธรรมเม เฉยกลาง พัสดุ 31 มี.ค. 62 175
21 กรอบแนวทางการดำเนินงานผลการปฏิบัติราชการ ธรรมเม เฉยกลาง พัสดุ 31 มี.ค. 62 212
22 ประกาศเจตจำนง สสอ.น้ำหนาว ธรรมเม เฉยกลาง พัสดุ 31 มี.ค. 62 311
23 คำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์รับเรื่องร้องเรียน ธรรมเม เฉยกลาง พัสดุ 31 มี.ค. 62 245
24 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการรับเรื่องร้องเรียน ธรรมเม เฉยกลาง พัสดุ 31 มี.ค. 62 269
25 ประกาศมาตรการป้องกันการรับสินบนในการจัดซื้อจัดจ้าง ธรรมเม เฉยกลาง พัสดุ 31 มี.ค. 62 294
26 วิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน ธรรมเม เฉยกลาง พัสดุ 31 มี.ค. 62 262
27 คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานปฏิบัติงานบริหารจัดการเว็บไซต์ ธรรมเม เฉยกลาง พัสดุ 31 มี.ค. 62 249
28 แผนปฎิบัติการสำนักงานสาธารณสุข อำเภอน้ำหนาว 2562 พร้อมแบบ สขร. Super administrator 21 มิ.ย. 62 282
29 ITA Super administrator 26 ส.ค. 62 285
30 EB2 การกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการดำเนินการเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง Super administrator 16 ธ.ค. 62 123
31 EB1 วิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี (ที่ผ่านมา) Super administrator 16 ธ.ค. 62 121
32 EB3 การเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2563 Super administrator 16 ธ.ค. 62 140
33 EB4 อนุญาตเผยแพร่ สขร 1 เดือน ก.ย. - ต.ค. 62 Super administrator 16 ธ.ค. 62 94
34 EB1 รายงายวิเคราะห์ความเสี่ยง สสอ.น้ำหนาว 2562 12 มี.ค. 63 40
35 EB1 บันทึกสรุปการวิเคราะห์จัดซื้อจัดจ้างปี 2562 12 มี.ค. 63 35
36 EB1 แบบฟอร์มการขออนุญาตนำรายงานสรุปผลการจัดวื้อจัดจ้างขึ้นเว็บไซต์ 12 มี.ค. 63 40
37 EB1 บันทึกขออนุมัติขึ้นเว็ปไซด์ 12 มี.ค. 63 39
38 EB2 ประกาศนโยบายการบริหารงาน สสอ.น้ำหนาว 12 มี.ค. 63 35
39 EB2 บันทึกประกาศนโยบายการบริหารงาน สสอ.น้ำหนาว 12 มี.ค. 63 36
40 EB2 กรอบแนวทางการดำเนินงานเความโปร่งใส 12 มี.ค. 63 38
41 EB2 แบบฟอร์มการขออนุญาตนำรายงานสรุปผลการจัดวื้อจัดจ้างขึ้นเว็บไซต์ 12 มี.ค. 63 37
42 EB2 อนุญาตเผยแพร่นโยบายการบริหาร สสอ.น้ำหนาว docx 12 มี.ค. 63 68
43 EB3 แผนการใช้จ่ายงบประมาณ 2563 12 มี.ค. 63 54
44 EB3 แบบฟอร์มการขออนุญาตนำรายงานสรุปผลการจัดวื้อจัดจ้างขึ้นเว็บไซต์ 12 มี.ค. 63 60
45 EB3 อนุญาตเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง 2563 docx 12 มี.ค. 63 45
46 EB4 สขร 1 ก.ย. 62 12 มี.ค. 63 57
47 EB4 สขร 1 ต.ค. 62 12 มี.ค. 63 58
48 EB4 แบบฟอร์มการขออนุญาตนำรายงานขึ้นเว็บไซต์ 12 มี.ค. 63 56
49 EB4 อนุญาตเผยแพร่ สขร 1 เดือน ก.ย. - ต.ค. 62 docx 12 มี.ค. 63 58
50 EB8 แต่งตั้งคณะทำงำนปฏิบัติงำนบริหำรจัดกำรเว็บไซต์และประกาศสำนักงานสาธารณสุขอำเภอน้ำหนาว เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน 15 มี.ค. 63 37
51 EB8 รายงานผลการดำเนินการตามมาตรการ กลไก ในการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ 15 มี.ค. 63 24
52 EB8 แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน 15 มี.ค. 63 27
53 EB 8 บันทึกข้อความลงนามคำสั่ง และอนุญาตนำเผยแพร่บนเว็ปไซด์ 15 มี.ค. 63 30
54 EB9 วิสัยทัศน์ พันธกิจ สสอ.น้ำหนาว 15 มี.ค. 63 25
55 EB9 แบบฟอร์มการขออนุญาตข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานขึ้นเว็บไซต์ 15 มี.ค. 63 23
56 EB9 บันทึกข้อความขอเผยแพร่บนเว็ปไซต์ 15 มี.ค. 63 25
57 EB11 รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผน ปีงบประมาณ 2562 สสอ.น้ำหนาว 15 มี.ค. 63 32
58 EB11 บันทึกข้อความขอเผยแพร่ผลการปฏิบัติงานตามแผน ปีงบประมาณ 2562 บนเว็ปไซต์ 15 มี.ค. 63 31
59 EB11 แบบฟอร์มการขออนุญาตนำเอกสารขึ้นเว็บไซต์ 15 มี.ค. 63 23
60 EB12 แบบฟอร์มการขออนุญาตนำเอกสารการกำกับติดตามการปฏิบัติงานตามแผน ปีงบประมาณ 2563 บนเว็ปไซต์ 15 มี.ค. 63 23
61 EB12 บันทึกข้อความขอเผยแพร่การกำกับติดตามการปฏิบัติงานตามแผน ปีงบประมาณ 2563 บนเว็ปไซต์ 15 มี.ค. 63 28
62 EB12 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ 2563 16 มี.ค. 63 21
63 EB13 กรอบแนวทางการบริหารผลการปฏิบัติงานกับผู้ที่มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำ 16 มี.ค. 63 23
64 EB13 บันทึกข้อความแจ้งเวียน (รพ.สต.)รายงานผลงานปฏิบัติงานต่ำ สสอ.น้ำหนาว 16 มี.ค. 63 24
65 EB13 แบบฟอร์มการขออนุญาตนำกรอบแนวทางการบริหารผลการปฏิบัติงานกับผู้ที่มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำบนเว็ปไซต์ 16 มี.ค. 63 21
66 EB13 บันทึกข้อความเสนอกรอบแนวทางการบริหารผลการปฏิบัติงานกับผู้ที่มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำ ปี 2563 บนเว็ปไซต์ 16 มี.ค. 63 24
67 EB14 ประกาศรายงานการประเมินผลเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากรในหน่วยงาน รอบที่ 2 ปี2562 16 มี.ค. 63 26
68 EB14 แบบฟอร์มรายงานการประเมินผลเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากรในหน่วยงาน รอบที่ 2 ปี2562บนเว็ปไซต์ 16 มี.ค. 63 21
69 EB14 บันทึกข้อความขอเผยแพร่รายงานการประเมินผลเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากรในหน่วยงาน รอบที่ 2 ปี2562 บนเว็ปไซต์ 16 มี.ค. 63 28
70 EB15 ประกาศเจตจำนงสุจริตของผู้บริหารสูงสุด 16 มี.ค. 63 22
71 EB15 แบบฟอร์มการรายงาน ประกาศเจตจำนงสุจริตของผู้บริหารสูงสุด บนเว็ปไซต์ 16 มี.ค. 63 27
72 EB15 บันทึกข้อความขอเผยแพร่ ประกาศเจตจำนงสุจริตของผู้บริหารสูงสุด บนเว็ปไซต์ 16 มี.ค. 63 29
73 EB16 ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน สำนักงานสาธารณสุขอำเภอน้ำหนาว 16 มี.ค. 63 28
74 EB16 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการรับเรื่องร้องเรียน สำนักงานสาธารณสุขอำเภอน้ำหนาว ปี 2563 16 มี.ค. 63 37
75 EB16 บันทึกข้อความสรุปรายงาน รอบ 6 เดือน ปี 2562 16 มี.ค. 63 23
76 EB16 แบบฟอร์มการรายงาน การดำเนินงานศูนย์จัดการเรื่องร้องเรียน สสอ.น้ำหนาว บนเว็ปไซต์ 16 มี.ค. 63 23
77 EB16 บันทึกข้อความขอเผยแพร่ การดำเนินงานศูนย์จัดการเรื่องร้องเรียน สสอ.น้ำหนาว บนเว็ปไซต์ 16 มี.ค. 63 28
78 EB 5 บันทึกข้อความ ขออนุมัติดำเนินโครงการ 17 มี.ค. 63 21
79 EB 5 โครงการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันให้แก่เยาวชน แกนนำ TO BE NUMBER ONE สสอ.น้ำหนาว 17 มี.ค. 63 27
80 EB 5 บันทึกข้อความ สรุปการประชุม 17 มี.ค. 63 25
81 EB5 แบบฟอร์มการเผยแพร่ การจัดกิจกรรม TO BE NUMBER ONE บนเว็ปไซต์ 17 มี.ค. 63 27
82 EB 6 บันทึกข้อความ ขออนุมัติดำเนินโครงการ 17 มี.ค. 63 23
83 EB 6 โครงการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันให้แก่เยาวชน แกนนำ TO BE NUMBER ONE สสอ.น้ำหนาว 17 มี.ค. 63 27
84 EB 6 สรุปผลการดำเนินกิจกรรมตามภาระกิจ สสอ.น้ำหนาว 17 มี.ค. 63 23
85 EB 7 บันทึกข้อความ ขออนุมัติดำเนินโครงการ 17 มี.ค. 63 25
86 EB 7 โครงการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันให้แก่เยาวชน แกนนำ TO BE NUMBER ONE สสอ.น้ำหนาว 17 มี.ค. 63 30
87 EB5 สรุปรายงานการประชุม 20 มี.ค. 63 27
88 EB6 แบบฟอร์มการเผยแพร่ การจัดกิจกรรม TO BE NUMBER ONE บนเว็ปไซต์ 20 มี.ค. 63 22
89 EB 7 สรุปผลการดำเนินกิจกรรมตามภาระกิจ สสอ.น้ำหนาว 20 มี.ค. 63 24
90 EB7 แบบฟอร์มการเผยแพร่ การจัดกิจกรรม TO BE NUMBER ONE บนเว็ปไซต์ 20 มี.ค. 63 22
91 EB 7 บันทึกข้อความขอเผยแพร ผลการดำเนินกิจกรรม TO BE NUMBER ONE 20 มี.ค. 63 21
92 EB17 มาตรการป้องกันการทุจริตการเบิกจ่ายยา ตามสิทธิ์สวัสดิการข้าราชการ 20 มี.ค. 63 24
93 EB17 มาตรการป้องกันการทัจริต และแก้ไขการกระทำผิดวินัยของเจ้าหน้าที่รัฐ 20 มี.ค. 63 23
94 EB17 ประกาศมาตรการป้องกันการรับสินบนในการจัดซื้อจัดจ้าง 20 มี.ค. 63 22
95 EB17 ประกาศมาตรการ ให้และรับของขวัญข้าราชการชั้นผุ้ใหญ่ในเทศกาลชั้นผู้ใหญ่ 20 มี.ค. 63 24
96 EB17 ประกาศมาตรการ การรับสินบนประเด็นเงินบริจาคและทรัพย์สินบริจาด 20 มี.ค. 63 26
97 EB17 ประกาศมาตรการ การรับของแถม 20 มี.ค. 63 25
98 EB17 ประกาศมาตรการ การจัดสวัสดิการในหน่วยงาน 20 มี.ค. 63 23
99 EB17 แบบฟอร์มการรายงานมาตรการการรับสินบน สสอ.น้ำหนาว บนเว็ปไซต์ 20 มี.ค. 63 28
100 EB17 บันทึกข้อความขอเผยแพร่ มาตรการการรับสินบน สสอ.น้ำหนาว บนเว็ปไซต์ 20 มี.ค. 63 23
101 EB18 แผนชมรมจริยธรรม 63 20 มี.ค. 63 22
102 EB18 แบบฟอร์มการรายงาน แผนองค์กรคุณธรรม สสอ.น้ำหนาว บนเว็ปไซต์ 20 มี.ค. 63 21
103 EB18 บันทึกข้อความขอเผยแพร่ แผนองค์การคุณธรรม สสอ.น้ำหนาว บนเว็ปไซต์ 20 มี.ค. 63 24
104 EB19 กลุ่มการบริหารงานที่โปร่งใส น้ำหนาว 20 มี.ค. 63 20
105 EB19 แบบฟอร์มการรายงาน การจัดตั้งกลุ่มการบริหารวานที่โปร่งใส สสอ.น้ำหนาว บนเว็ปไซต์ 20 มี.ค. 63 23
106 EB19 บันทึกข้อความขอเผยแพร่ การจัดตั้งกลุ่มการบริหารวานที่โปร่งใส สสอ.น้ำหนาว บนเว็ปไซต์ 20 มี.ค. 63 27
107 EB20 วิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนของ สสอ.น้ำหนาว 20 มี.ค. 63 29
108 EB20 บันทึกข้อความเชิญประชุมวิเคราะห์ความเสี่ยง 20 มี.ค. 63 25
109 EB20 แบบฟอร์มการรายงานผลการวิเคราะห์ความเสี่ยง สสอ.น้ำหนาว บนเว็ปไซต์ 20 มี.ค. 63 22
110 EB20 บันทึกข้อความขอเผยแพร่ รายงานผลการวิเคราะห์ความเสี่ยง สสอ.น้ำหนาว บนเว็ปไซต์ 20 มี.ค. 63 21
111 EB21 คู่มือการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน สสอ.น้ำหนาว 20 มี.ค. 63 24
112 EB21 บันทึกข้อความ แจ้งเวียน คู่มือปฏิบัติงานเพื่อการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 20 มี.ค. 63 20
113 EB21 แบบฟอร์มการเผยแพร่ คู่มือการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน สสอ.น้ำหนาว บนเว็ปไซต์ 20 มี.ค. 63 25
114 EB21 บันทึกข้อความขอเผยแพร่ คู่มือการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน สสอ.น้ำหนาว บนเว็ปไซต์ 20 มี.ค. 63 23
115 EB22 สรุปรายงานการประชุม การป้องกันผลประโยชน์ทัยซ้อน 20 มี.ค. 63 21
116 EB22 บันทึกข้อความ เชิญประชุมเรื่องการป้องกันผลประโยนช์ทับซ้อน 20 มี.ค. 63 22
117 EB22 แบบฟอร์มการเผยแพร่สรุปรายงานการประชุมการป้องกันผลประโยชนืทับซ้อน สสอ.น้ำหนาว บนเว็ปไซต์ 20 มี.ค. 63 24
118 EB22 บันทึกข้อความขอเผยแพร่ สรุปรายงานการประชุม การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน บนเว็ปไซต์ 20 มี.ค. 63 30
119 EB23 แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต สสอ.น้ำหนาว ปี 2563 20 มี.ค. 63 30
120 EB23 แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต สสอ.น้ำหนาว ปี 2563 20 มี.ค. 63 26
121 EB23 แบบฟอร์มการเผยแพร่แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต สสอ.น้ำหนาว xu 2563 บนเว็ปไซต์ 20 มี.ค. 63 30
122 EB23 บันทึกข้อความขอเผยแพร่ แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต สสอ.น้ำหนาว 2563 บนเว็ปไซต์ 20 มี.ค. 63 30
123 EB24 แบบรายผลการติดตามการดำเนินงาน 20 มี.ค. 63 30
124 EB24 แบบฟอร์มการเผยแพร่ ผลการติดตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต สสอ.น้ำหนาว xu 2563 บนเว็ปไซต์ 20 มี.ค. 63 25
125 EB24 บันทึกข้อความขอเผยแพร่ ผลการติดตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต สสอ.น้ำหนาว 2563 บนเว็ปไซต์ 20 มี.ค. 63 29
126 EB25 คู่มือ รพ.สต.ติดดาว 2563 22 มี.ค. 63 23
127 EB25 คำสั่งคณะกรรมการ รพ.สต.ติดดาว อำเภอน้ำหนาว 22 มี.ค. 63 22
128 EB25 แบบฟอร์มการเผยแพร่ เกณฑ์มาตรฐาน รพ.สต.ติดดาว บนเว็ปไซต์ 22 มี.ค. 63 24
129 EB25 บันทึกข้อความขอเผยแพร่เกณฑมาตรฐาน รพ.สต.ติดดาว 2563 บนเว็ปไซต์ 22 มี.ค. 63 19
130 EB3 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง 2563 22 มี.ค. 63 103
131 EB3 แบบฟอร์มการขออนุญาตนำรายงานสรุปผลการจัดวื้อจัดจ้างขึ้นเว็บไซต์ 22 มี.ค. 63 98
132 สขร 1 พ.ย. 62 22 มี.ค. 63 96
133 สขร 1 ธ.ค. 62 22 มี.ค. 63 96
134 สขร 1 ม.ค. 63 22 มี.ค. 63 94
135 สขร 1 ก.พ. 63. 22 มี.ค. 63 104
136 EB4 แบบฟอร์มการขออนุญาตนำรายงาน สขร 1 เดือน พ.ย. 62 -ก.พ. 63 ขึ้นเว็บไซต์ 22 มี.ค. 63 116
137 EB10 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง 2563 22 มี.ค. 63 101