วิสัยทัศน์ : เป็นโรงพยาบาลที่มีคุณภาพ  เจ้าหน้าที่ เก่ง ดี มีความสุข  และประชาชนพึงพอใจ 

ผู้บริหาร

 

User

 

เมนูหลัก

เชื่อมโยงลิงค์อื่นๆ

เชื่อมโยงหน่วยงาน

สถิติการใช้งาน

เข้าใช้จาก IP : 3.227.2.109
Online อยู่ : 1
วันนี้ 12
เมื่อวานนี้ 8
เดือนนี้ 321
ปีนี้ 4,112
รวมทั้งหมด 18,580
Record: 1376 (20.07.2018)
( Counter 14-10-2019 )

สำนักงานสาธารณสุข อ.น้ำหนาว

ลำดับที่ รายการ รายละเอียด ผู้โพส วันที่อัพเดท View
1 ประกาศเผยแพร่แบบสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน Super administrator 02 ม.ค. 62 102
2 ประกาศเผยแพร่แบบสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน Super administrator 08 มี.ค. 62 61
3 โครงการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันให้แก่เยาวชน(สสอ.น้ำหนาว) ธรรมเม เฉยกลาง พัสดุ 27 มี.ค. 62 43
4 สรุปผลการดำเนินกิจกรรมตามภารกิจ(สสอ.น้ำหนาว) ธรรมเม เฉยกลาง พัสดุ 27 มี.ค. 62 40
5 flow chartวิธีเฉพาะเจาะจง (สสอ.น้ำหนาว) ธรรมเม เฉยกลาง พัสดุ 27 มี.ค. 62 39
6 ประกาศนโยบายการบริหารงานด้วยความสุจริต (สสอ.น้ำหนาว) ธรรมเม เฉยกลาง พัสดุ 27 มี.ค. 62 44
7 ประกาศสป.- สสอ.น้ำหนาว ธรรมเม เฉยกลาง พัสดุ 27 มี.ค. 62 41
8 แผนการจัดซ้ื้อจัางปีงบ2562 (สสอ.น้ำหนาว) ธรรมเม เฉยกลาง พัสดุ 27 มี.ค. 62 43
9 ประกาศ สป.มาตรฐานขั้นต่ำ สสอ.น้ำหนาว ธรรมเม เฉยกลาง พัสดุ 27 มี.ค. 62 37
10 แบบรายงาน สขร.1 มกราคม สสอ.น้ำหนาว ธรรมเม เฉยกลาง พัสดุ 27 มี.ค. 62 47
11 แบบรายงาน สขร.1 กุมภาพันธ์ สสอ.น้ำหนาว ธรรมเม เฉยกลาง พัสดุ 27 มี.ค. 62 45
12 กรอบแนวทางการป้องกันการรับสินบน สสอ.น้ำหนาว ธรรมเม เฉยกลาง พัสดุ 31 มี.ค. 62 41
13 ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน สสอ.น้ำหนาว ธรรมเม เฉยกลาง พัสดุ 31 มี.ค. 62 37
14 มาตรการป้องกันการรับสิน สสอ.น้ำหนาว ธรรมเม เฉยกลาง พัสดุ 31 มี.ค. 62 36
15 แผนจัดประชุมผลประโยชน์ทับซ้อน สสอ.น้ำหนาว ธรรมเม เฉยกลาง พัสดุ 31 มี.ค. 62 38
16 แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต สสอ.น้ำหนาว ธรรมเม เฉยกลาง พัสดุ 31 มี.ค. 62 40
17 รายงานผลการดำเนินงานเกี่ยวกับการป้องกันปราบปรามการทุจริต ธรรมเม เฉยกลาง พัสดุ 31 มี.ค. 62 38
18 คู่มือการดำเนินงานสุขภิบาลอาหาร สำหรับร้านอาหาร ธรรมเม เฉยกลาง พัสดุ 31 มี.ค. 62 44
19 ประกาศสป.- สสอ.น้ำหนาว ธรรมเม เฉยกลาง พัสดุ 31 มี.ค. 62 45
20 สรุปตัวชี้วัดตรวจราชการ-monitor ปี 61 ธรรมเม เฉยกลาง พัสดุ 31 มี.ค. 62 65
21 กรอบแนวทางการดำเนินงานผลการปฏิบัติราชการ ธรรมเม เฉยกลาง พัสดุ 31 มี.ค. 62 87
22 ประกาศเจตจำนง สสอ.น้ำหนาว ธรรมเม เฉยกลาง พัสดุ 31 มี.ค. 62 112
23 คำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์รับเรื่องร้องเรียน ธรรมเม เฉยกลาง พัสดุ 31 มี.ค. 62 88
24 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการรับเรื่องร้องเรียน ธรรมเม เฉยกลาง พัสดุ 31 มี.ค. 62 94
25 ประกาศมาตรการป้องกันการรับสินบนในการจัดซื้อจัดจ้าง ธรรมเม เฉยกลาง พัสดุ 31 มี.ค. 62 94
26 วิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน ธรรมเม เฉยกลาง พัสดุ 31 มี.ค. 62 97
27 คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานปฏิบัติงานบริหารจัดการเว็บไซต์ ธรรมเม เฉยกลาง พัสดุ 31 มี.ค. 62 87
28 แผนปฎิบัติการสำนักงานสาธารณสุข อำเภอน้ำหนาว 2562 พร้อมแบบ สขร. Super administrator 21 มิ.ย. 62 56
29 ITA Super administrator 26 ส.ค. 62 91